Kan min son bestämma själv var han ska bo?

2018-10-08 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Mitt barn på 8,5 år bor varannan vecka men vill bo mer hos mig. Han har önskat detta i snart 3 år. Han har gått på samtal hos barn och undomssamtalsmottagningen för sin oro och har även de senaste 1,5 åren gått till skolkuratorn och pratat. Där pratar han mycket om att han vill bo mer hos mig men även om annat som tynger honom. Det går inte att prata med pappan, han vägrar gå med på att barnet ska bo mer hos mig. Mitt barn anser även att han får skäll av pappan när kuratorn ringer och försöker prata med pappan om problemet. Vad kan jag göra? Mitt barn vill inte sluta vara hos sin pappa men vill få vara mer hos mig. Hur kan jag gå vidare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldrabalkens utveckling
Från och med 2006 ska hänsyn tas till barnets bästa vid bedömning om vårdnad, boende och umgänge för barnet.

Kan ett barn själv bestämma var denne vill bo?
Ett barn har ingen lagstadgad rättighet att själv bestämma över sitt boende innan denne fyllt 18 år och således är myndig. Däremot har praxis utvecklat en utgångspunkt med innebörden att barnet när den fyllt 12 år gammal själv får bestämma vart denne vill bo.

Hur blir bedömningen i ert fall?
Då ditt barn fortfarande är förhållandevis ungt så har jag svårt att tro att rätten skulle gå med på att han själv ska bestämma var han ska bo. Således kommer rätten ta det beslutet efter ansökan av en av er eller båda. Beslutet kommer som nämnt att grunda sig i vad rätten tror är bäst för barnet.

Vid bedömning av vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till följande:

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, ochbarnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Du finner reglerna ovan i 6:14 a och rekvisiten för barnets bästa i 6:2a Föräldrabalken. Juridiken överensstämmer inte alltid med det emotionella och det kan tyckas orättvis på så sätt. Jag önskar er lycka och hoppas att mitt svar varit till er hjälp!

Med vänlig hälsning,
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1137)
2019-03-20 Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång
2019-03-19 Kan jag bestämma vem som ska hämta/lämna barnen i skolan på pappans vecka?
2019-03-19 Kan socialnämnden omhänderta mitt barn om jag är en bra förälder?
2019-03-18 Vad gäller när en förälder vill ha mer umgänge med barnen?

Alla besvarade frågor (66900)