Kan min sambos särkullsbarn göra anspråk på våra egendomar?

FRÅGA
Hej,Jag har lite funderingar. Jag och mina sambo har särkullbarn på vår sitt håll men även gemensamma barn.Jag har länge tagit upp detta med trygghet för oss båda och våra gemensamma barn. Hans inställning är att så länge han inte äger något eller står på något, så är allt lugnt. Dvs att hans särkullbarn inte kan göra anspråk på det vi har, då jag äger vår lägenhet och bil. Är det så? Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om samboskap finner du i Sambolagen (SamboL) och regler om arv i Ärvdabalken (ÄB)

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det stämmer att din sambos särkullsbarn inte kan göra anspråk på era tillgångar i det fall något skulle hända din sambo, eftersom du står som ägare på lägenheten och bilen.

Om jag står som ägare på lägenheten och bilen, kan min sambos särkullsbarn inte göra anspråk på det då?
Eftersom du skriver att du är sambo, utgår jag alltså ifrån att ni inte är gifta. Sambos ärver inte varandra.
För att sambos ska kunna ärva varandra krävs ett upprättat testamente som säger att sambon ska ärva.
Din sambos särkullsbarn ärver endast av sina föräldrar och har ingen arvsrätt efter dig. Det är därför endast sådant som klassas som samboegendom och som du och din sambo delar lika på vid en eventuell bodelning som särkullsbarnet eventuellt kan göra anspråk på.

Samboegendom omfattar endast bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk. (3 § SamboL)
Gemensamt bohag kan exempelvis vara hushållsmaskiner och möbler som ni köpt till ert gemensamma hem. (6 § SamboL) Vad gäller sådant bohag är det alltså inte avgörande vem som har köpt den, utan det är samboegendom om det köpts till det gemensamma hemmet för gemensamt bruk.
Bil räknas inte som bohag och är därför inte samboegendom. Eftersom du äger bilen är den din egendom om ni skulle gå skilda vägar eller om din sambo skulle gå bort. Eftersom du äger den kan inte din sambos särkullsbarn göra anspråk på den.
Vad gäller lägenheten så är den samboegendom om den är köpt under samboförhållandet och köpt för att användas som ett gemensamt hem. Det innebär att om du köpt lägenheten innan ert samboförhållande eller den inte har varit avsedd att vara ert gemensamma hem så är lägenheten inte samboegendom. Det avgörande är alltså huruvida den är avsedd för gemensamt bruk eller inte (5 § SamboL).


Om samboförhållande upphör kan en bodelning av sambornas egendomar göras. En bodelning sker inte automatiskt utan måste begäras (8 § SamboL). Om en sambo går bort är det endast efterlevande sambo som kan begära att en bodelning ska göras (18 § SamboL). Ingen annan har rätt att kräva bodelning. Bodelning görs i sådant fall mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons arvingar. Det innebär också att efterlevande sambo inte behöver begära bodelning om det skulle vara förmånligare att inte göra det.

Sammanfattning
Din sambos särkullsbarn kan inte göra anspråk på bostaden eller bilen eftersom de inte är samboegendom och ska därför inte heller vara med i en eventuell bodelning. Sambos ärver inte varandra och om något skulle hända din sambo kan särkullsbarnet endast göra anspråk på tillgångar som tillhör din sambo men inte tillgångar som bostad och bil som tillhör dig.

Det kan dock vara bra att upprätta tillexempel ett samboavtal eller ett testamente om ni känner att vissa saker måste klargöras eller för att säkra situationen ytterligare. I ett samboavtal kan ni skriva att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska vara med i bodelningen (9 § SamboL). I ett testamente kan ni reglera så att ni ärver varandra (9 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga, har du fler funderingar så är du välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2368)
2019-08-22 Sambolagen ej tillämplig för särbos
2019-08-21 Blir en lägenhet som köps utomlands samboegendom?
2019-08-21 Min dotter ska bli sambo, vad ska hon tänka på?
2019-08-20 Är jag och mina pojkvän sambor trots att vi inte skrivit samboavtal?

Alla besvarade frågor (72172)