Kan min sambos förvaltare tvinga mig att ha god man?

2019-08-27 i God man
FRÅGA
Hej min sambos förvaltare, kräver att jag ska ha en god man, men jag samtycker inte till det, jag anser att jag klarar av min ekonomi utmärkt o har gjort i snart 4 år. Har hans förvaltare någon rätt att kräva mig på nånting?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag ska försöka besvara din fråga samt ge råd om vad du kan göra nu.

Kan man bli tilldelad en god man även om man inte samtycker till det?

11 kap 4 § 1 st Föräldrabalken (här) anger att en person kan få god man om personen på grund av av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Då ska rätten pröva om personen behöver en god man. Om rätten finner att personen behöver en god man ska rätten anordna godmanskap för personen.

Rätten ska samtidigt förordna en god man till personen, se 11 kap 4 § 2 st Föräldrabalken (här).

Huvudregeln är att huvudmannen, det vill säga personen som har god man, ska samtycka till att god man förordnas för honom eller henne. Om huvudmannens samtycke inte kan inhämtas på grund av huvudmannens tillstånd kan god man förordnas ändå. Detta framgår av 11 kap 4 § 1 st Föräldrabalken (här). Huvudmannens tillstånd i detta fall åsyftar hinder av både fysisk och psykisk natur, alternativt en kombination av dessa, vilket framgår av lagkommentarer på Karnov. Detta framgår även av propositionen, se prop. 1987/88:124 s. 236.

Om den enskilde inte samtycker till att ha god man (här avses främst situationen i 11 kap 4 § 1 st Föräldrabalken när den enskilde på grund av sitt tillstånd inte kan samtycka), ska rätten inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd innan rätten fattar beslut om god man ska förordnas eller inte. Detta framgår av 11 kap 17 § 1 st Föräldrabalken (här).

I ditt fall kan din sambos förvaltare inte tvinga dig att ha god man. Om rätten skulle pröva om du behöver god man krävs i första hand ditt samtycke. Om du inte kan samtycka på grund av t.ex. fysisk eller psykisk sjukdom kan god man förordnas ändå, men då krävs att rätten inhämtar läkarintyg eller annan likvärdig utredning. Detta verkar inte vara aktuellt i ditt fall.

Om det är aktuellt med förvaltare kan det förordnas även om den enskilde inte samtycker. Förvaltare regleras i 11 kap 7 § Föräldrabalken (här).

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (507)
2021-04-30 ​Vad är en god man?
2021-04-30 Kan en dement ge bort egendom?
2021-04-30 Vad är en god man?
2021-04-29 God man eller anhörigas rätt att rättshandla?

Alla besvarade frågor (92043)