Kan min sambos fordon beslagtas för mina skulder?

Jag som har betalningsanmärkning, kan jag låna min sambos fordon fast det är hon som står som ägare? Dvs köra fordonet. Om jag blir stoppad. Kan någon beslagta fordonet ifrån mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regleringen

Reglerna kring utmätning finns i utsökningsbalken (UB).

Enligt 4 kap 17 § UB får egendom utmätas om den tillhör gäldenären. I 4 kap 18 § finns en presumtion som säger att den egendom som gäldenären har i sin besittning ska anses tillhöra gäldenären. Presumtionen kan dock brytas om det framgår att egendomen tillhör någon annan.

Vidare finns det en specialreglering i 4 kap 19 § UB för makar som varaktigt sammanbor med varandra eller "varaktigt sammanbor med annan under äktenskapsliknande förhållanden" - vilket avser samboende. I sådana fall anses gäldenären som ägare om det inte görs sannolikt att dem är samägande enligt lagen om samäganderätt (1904:48) och det inte heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan.

Rekvisitet är här "görs sannolikt" - vilket är ett högre beviskrav än "framgår" vilket finns i den "vanliga" presumtionen.


Vad innebär då det här?

Jo, det innebär att egendom som tillhör gäldenären får utmätas och den egendom som tillhör gäldenären är den egendom som gäldenären har i sin besittning. Om det däremot framgår att egendomen tillhör någon annan, så kan inte egendomen tas i anspråk för utmätning.

När det gäller makar eller sambor som varaktigt sammanbor med varandra finns en specialregel som säger att gäldenären presumeras vara ägare till egendomen som hen har i sin besittning, men för att egendomen inte ska kunna utmätas måste det "göras sannolikt" att makarna/samborna inte är samägare till egendomen enligt en särskild lag eller att inte egendomen tillhör någon annan.


Vad gäller i ditt fall?

Om du kör din sambos bil och blir stoppad kan bilen inte utmätas för dina skulder om du bevisar att fordonet inte är ditt. I praktiken innebär det att ex. visa vem som är ägare till fordonet, vem som har betalat det etc. I sådana fall kan inte fordonet beslagtas för dina skulder.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”