Kan min sambos arvingar begära att en bodelning sker?

Hej, Jag syår som ägare till en fastighet med lagfart och allt men har en sambo och vi betalat lånen gemensamt. Han har ett särkullbarn och vi har två gemensamma barn. Hans barn har vi ingen kontakt eller relation med och hen umgås i kriminella kretsar. Jag är orolig över om något händer min sambo hur det ska gå för mig pch mina barn då jag inte har råd att låta hans barn ta hans del av huset om något skulle hända. Min sambo kan tänka sig att jag ”får huset”. Men hur ska vi gå till väga?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag förstår din fråga som att du vill veta hur du och din sambo kan gå tillväga för att se till att er fastighet blir din egendom, om ert samboförhållande skulle ta slut. I mitt svar kommer jag utgå från sambolagen, SamboL. 


Allmänt om bodelning i samborföhållanden 

Ett samboförhålllande upphör när någon av samborna dör, om någon av dem gifter sig eller de flyttar isär, vilket framgår av 2 § SamboL. När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, en bodelning äga rum (se 8 § SamboL). Om samboförhållandet upphör genom att någon av samborna avlider, är det dock bara den efterlevande sambon som kan begära att en sådan sker, enligt 18 § 1 st. SamboL. Vid en bodelning ska man först räkna ut vad samborna har för samboegendom, och sedan ska sambornas skulder räknas av från deras samboegendom, vilket framgår av 12-13 §§ SamboL.  Det som återstår av samboegendomen ska därefter läggas ihop till en "förmögenhetsmassa" och delas på två, enligt 14 § SamboL. Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk, enligt 3 § SamboL. Med bostad anskaffad för gemensamt bruk menas bland annat fast egendom som någon av samborna innehar med tomträtt, om det finns en byggnad på tomten som är avsedd att användas som gemensam bostad och innehas huvudsakligen för detta bruk, se 5 § 1 p. SamboL


Måste man bodela? 

Som nämnts i förra stycket ska en bodelning mellan sambor endast äga rum om någon av samborna begär det. Samborna kan även, under eller inför sitt samboförhållande, upprätta ett samboavtal. I ett sådant kan samborna avtala om att en bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå i en sådan (se 9 § SamboL). Ett sådant ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna, enligt 9 § 2 st. SamboL. Sambor kan även, inför ett upplösande av samboförhållandet, upprätta ett avtal om hur bodelningen ska gå till (ett s.k. föravtal, 10 § SamboL). Även ett sådant ska upprättas skriftligen, och undertecknas av båda samborna, se 10 § 2 st. SamboL. Sambolagen är alltså i stor utsträckning dispositiv, vilket betyder att den i stor utsträckning kan avtalas bort. 


Vad innebär allt det här för er?

Det låter som att du och din sambo är eniga om att du ska ha er bostad, vid ett framtida upphörande av ert samboförhållande. Ni har då flera olika möjligheter att göra detta. För det första ska en bodelning mellan sambor endast ske om någon av samborna begär det, vilket innebär att ni båda helt enkelt kan avstå från att begära att en sådan ska ske. Skulle ert samboförhållande upphöra på grund av att din sambo avlider, är det bara du som kan begära bodelning. Din avlidna sambos arvingar kan alltså inte begära att en sådan ska äga rum. 

Ni har även möjlighet att, redan nu, avtala om att någon bodelning över huvud taget inte ska göras eller att er bostad inte ska ingå i en sådan. Slutligen har ni möjlighet att avtala om hur bodelningen ska gå till strax innan samboförhållandet upphör. Tänk dock på att i så fall följa formkraven jag redogjort för ovan, alltså att ni upprättar en skriftlig handling som undertecknas av båda. 


Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!


Med vänliga hälsningar, 
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”