Kan min sambo kräva att jag flyttar?

2019-02-14 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min sambo flyttade ihop i gemensam lgh för ca tio år sedan, han står på kontraktet. Vi har inga gemensamma barn, vad gäller om/när vi separerar? Dessutom säger han att jag har tre veckor på mig att flytta alla mina saker. Vill veta vad som gäller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regelverken kring sambor hittar du i sambolagen (2003:376) (SamboL), här.

Utgör lägenheten samboegendom?
Sambolagen ger sambor rätt att vid förhållandets upphörande dela upp samboegendomen mellan sig genom bodelning. En sådan görs på begäras av båda, eller någon av samborna. Ni kan alltså själva komma överens om vem som ska få vad vid en separation och behöver inte tillgripa sambolagens bestämmelser så vidare ni inte är oense.

Vad som ingår i en bodelning är den s.k. samboegendomen. Enligt 3 § SamboL följer att bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner etc.) som förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Om lägenheten köptes för ert gemensamma bruk, dvs. med syftet att ni skulle flytta in tillsammans utgör bostaden samboegendom. Detta innebär närmare att om förhållandet upphör så ingår lägenheten i en eventuell bodelning, om någon av er begär en sådan inom ett år från och med att förhållandet upphörde (8 § 2 st. SamboL). Vem som äger egendomen genom att t.ex. ha betalat för den eller står på kontrakt saknar därför betydelse i sammanhanget.

Får din sambo kräva att du flyttar inom tre veckor?
Vad gäller din fråga om din sambo kan kräva att du flyttar beror på om lägenheten utgör samboegendom eller inte.

Om lägenheten utgör samboegendom och ni begär bodelning så kommer den sambo som bäst behöver lägenheten att få den enligt 16 § SamboL, men ska då lösa ut den andra sambon ekonomiskt. Om det stämmer att din sambo är ägaren av lägenheten och har bekostat den på egen hand ska han som huvudregel få den på sin lott i bodelningen, men du kan få överta den om det anses "skäligt". Enligt praxis bottnar en sådan prövning i dels vem som har störst behov av bostaden, dels om det är skäligt att personen som inte äger bostaden får överta den. Någon som kan tala emot att du tilldelas bostaden är t.ex. om din pojkvän har en stark släktanknytning till lägenheten, exempelvis om han växte upp i den. Det är relativt svårt att få överta en bostad som ägs av den andra sambon då det ska stå klart att du har ett starkare behov av den.

På ansökan av en sambo ska även domstolen bestämma vem av samborna som har rätt att bo kvar i bostaden fram till dess att bodelning har gjorts (28 § 1 st. 1a meningen SamboL). Har domstolen berättigat en sambo att bo kvar i bostaden, är den andra sambon skyldig att genast flytta därifrån (29 § 2 st. SamboL)

Om lägenheten inte utgör samboegendom men är en hyres- eller bostadsrätt har du trots det en mycket begränsad möjlighet att få överta bostaden enligt 22 § SamboL. Då ni inte har gemensamma barn föreskriver lagtexten dock att det krävs "synnerliga skäl" för att du ska ha framgång med detta, dvs. det är ett mycket högt ställt krav och regeln tillämpas mycket sällan. Utgör lägenheten inte samboegendom kan alltså din pojkvän be dig flytta, men du ska få mer än tre veckor på dig. Man kan i det här fallet se er relation som ett hyresförhållande vilket gör jordabalkens (JB) 12 kapitel tillämpligt, i vart fall analogt. Enligt 12 kap. 4 § har du rätt till tre månaders uppsägningstid.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2249)
2019-07-17 Skevdelningsregeln
2019-07-16 Måste man upprätta ett bodelningsavtal?
2019-07-16 Ingår handelsbolag i bodelning mellan sambor?
2019-07-16 Vad ingår i en bodelning - vad får vardera make undanta?

Alla besvarade frågor (71166)