Kan min sambo få rätt till min lägenhet om hon betalar avgiften och räntan på lånet?

Hej!

Jag har en fråga knuten till sambolagen. Jag äger sedan 7 år en bostadsrätt som jag nu ska dela ihop med blivande sambo som ska flytta in i min bostadsrätt. Jag tolkar det som att bostaden jag äger som inte har varit tänkt som gemensamt boende innan samboende, inte ingår i samboegendom.

Vi har kommit överens om att vi ska dela lika på avgiften för bostadsrätten

Varje månad som förs över till mitt konto från hen. Vi har också kommit överens om att vi ska dela lika på räntan till lånet som är knutet till bostadsrätten.

Mina frågor är: kan min blivande sambo få rätt till min lägenhet då hon betalar halva månadsavgiften för lägenheten?

Kan det jurisdiskt sett ge rätten till del av lägenheten om vi delar på räntan till lånet på lägenheten?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra lite kort för vad som står i sambolagen och varför bostaden inte är att betrakta som samboegendom. Sedan kommer jag att redogöra för det undantag som skulle kunna göra att din sambo i framtiden får överta bostaden och sist kommer jag skriva ett kortare sammanfattat svar på dina frågor.

Eftersom din fråga handlar om ert samboförhållande blir, precis som du nämner, sambolagen (SL) tillämplig. Viktigt att ha i åtanke är att om ni i framtiden skulle gifta er kommer istället äktenskapsbalken (ÄktB) bli tillämplig och svaren på frågorna kommer i sådana fall bli annorlunda.

Bostaden är inte samboegendom

Precis som du säger räknas bostaden inte som samboegendom eftersom du inte förvärvade den för gemensam användning, se SL 3 §. Eftersom bostaden inte räknas som samboegendom ska den därmed inte ingå i en eventuell framtida bodelning, se SL 8 §. Tänk dock på att om du skulle sälja din bostad och köpa en ny bostad till er båda skulle den nya bostaden räknas som samboegendom. Du skulle i sådana fall behöva avtala med din sambo för att den inte skulle ingå i en eventuell framtida bodelning, se SL 9 §.

Kan din sambo i framtiden få rätt till bostaden?

Den enda möjligheten för din sambo att i framtiden få rätt att överta bostaden skulle vara om ert samboförhållande upphör och hon skulle bedömas ha bäst behov av lägenheten och det skulle anses skäligt att hon skulle få ta över den, se SL 22 §. Detta undantag går i princip bara att åberopa om ni skulle ha gemensamma barn och om din sambo skulle bli tilldelad vårdnaden. Då skulle hon kunna ha rätt att överta bostaden om hon bäst behövde den och det kunde anses skäligt. Om ni inte skulle ha gemensamma barn krävs synnerliga skäl för att hon skulle ha rätt till ett övertagande av din bostad. I praktiken handlar detta om ifall hon skulle vara gravid, då skulle hon kunna ha rätt att överta bostaden om hon hade bäst behov av den och det bedömdes som skäligt, se SL 22 §. Skulle din sambo få rätt att överta bostaden skulle hon dock vara tvungen att ersätta dig för den. Hon skulle alltså vara tvungen att ersätta dig för det ekonomiska värdet av lägenheten om detta undantaget skulle åberopas, se 22 § 3 st.

Mina frågor är: kan min blivande sambo få rätt till min lägenhet då hon betalar halva månadsavgiften för lägenheten? Kan det juridiskt sett ge rätten till del av lägenheten om vi delar på räntan till lånet på lägenheten?

Nej. Att din sambo betalar hälften av avgiften och räntan på lånet gör inte att hon får någon juridisk rätt till lägenheten. Lägenheten är din och räknas inte som samboegendom och ska därmed inte ingå i en eventuell framtida bodelning. Enda möjligheten för din sambo att överta bostaden skulle vara om ni skulle skiljas åt och hon skulle få vårdnaden om era gemensamma barn eller vara gravid och bedömas ha bäst behov till bostaden. I sådana fall skulle hon dock vara tvungen att kompensera dig ekonomiskt för värdet på lägenheten.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”