Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?

2020-06-27 i Sambo
FRÅGA
När jag ärver pengar o del i skog o jordbruks fastighet efter min far Kan min sambo eller hans vuxna barn kunna få del av det på nått vis om nåt händer mig? .Jag har inga barn alls o vi har inga gemensamma barn Vill vara säker på att inget av det kan gå till dom Att det skall vara enskild egendom Behöver man skriva papper på det?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så undrar du följande:

- Kan din sambo eller hans barn få del av arvet efter din far om något skulle hända dig?

- Behöver man skriva något papper för att arvet efter din far ska bli din enskilda egendom?

Jag tolkar det du har skrivit som att din far fortfarande lever, men att du vet att du kommer att få ärva den egendom som du har nämnt när han avlider. Vad jag förstår rör det sig om pengar och en andel av en jordbruksfastighet med skog.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB), sambolagen (SamboL) och äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar.

Ditt arv är skyddat från din sambo och hans barn

Det korta svaret på din första fråga är nej – varken din sambo eller hans vuxna barn kan få del av arvet efter din far om något skulle hända dig, eftersom de inte har någon rätt att ärva dig. Din sambo kan dock begära en bodelning efter din död, men arvet efter din far är helt skyddat från att ingå i den om egendomen har gjorts till din enskilda egendom innan dess.

Svaret på din andra fråga är ja – din far behöver skriva ett testamente för att egendomen som du ärver från honom ska bli din enskilda egendom.

Jag kommer nu beskriva mer noggrant vad som gäller.

Varken din sambo eller hans barn har rätt att ärva dig

Inledningsvis vill jag beskriva hur arvsordningen efter dig ser ut i nuläget.

Din sambo har inte någon rätt att ärva dig, eftersom sambor saknar arvsrätt till varandra. Hans barn saknar också rätt att ärva dig på grund av att ni inte är släkt med varandra.

Det är istället din far som ärver dig om du avlider före honom.

Din far ärver all din kvarlåtenskap om din mor inte lever längre och du saknar syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § andra stycket, tredje meningen ÄB).

Han ärver hälften av din kvarlåtenskap om din mor lever, eftersom hon då ärver den andra hälften (2 kap. 2 § första stycket ÄB).

Dina eventuella syskon ärver din mors hälft om hon inte lever längre (2 kap. 2 § andra stycket, första meningen ÄB). Har du ett syskon som har avlidit får syskonets barn ärva dig istället för sin förälder (2 kap. 2 § andra stycket, andra meningen ÄB).

Dina eventuella syskon ärver all din kvarlåtenskap om varken din far eller mor lever när du avlider (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Saknar du syskon och syskonbarn är det dina mor- och farföräldrar som får ärva dig, alternativt syskonen till din mor eller far om dina mor- och farföräldrar är döda (2 kap. 3 § första och andra stycket ÄB).

Allmänna arvsfonden ärver dig i sista hand, om de arvingar som jag nu har nämnt inte finns eller är döda när du avlider (5 kap. 1 § ÄB).

Din sambo kan begära en bodelning efter din död

Din sambo och hans barn har alltså inte någon rätt att ärva dig om du skulle avlida.

Det förhindrar dock inte att din sambo begär att en bodelning ska göras när du har dött (8 § och 2 § första stycket, tredje punkten SamboL). Det är bara han som kan begära en bodelning, inte hans barn (18 § första stycket SamboL).

I så fall ska er samboegendom delas upp mellan honom och ditt dödsbo (8 § första stycket SamboL). I samboegendomen ingår er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, om ni har skaffat bostaden respektive bohaget i syfte att ni ska använda dem gemensamt (3 § SamboL).

Är egendomen enskild ska den undantas från bodelningen

Pengarna från din fars arv kommer inte att ingå i bodelningen, vare sig de har gjorts om till enskild egendom eller inte. Pengar är nämligen inte samboegendom (3 § och 8 § första stycket SamboL). Det kan dock vara en god idé att göra dem till enskild egendom ändå, eftersom sådant som du eventuellt köper för dem också blir enskild egendom i så fall.

Jordbruksfastigheten från din fars arv kan komma att ingå i bodelningen om du och din sambo använder den som gemensam bostad och fastigheten inte är enskild egendom. Då finns det risk för att din sambo kan få rätt att ta över jordbruksfastigheten efter din död (16 § andra stycket SamboL).

Så länge du har ärvt jordbruksfastigheten som enskild egendom ska den dock inte ingå i bodelningen, även om den skulle vara din och din sambos gemensamma bostad när du avlider (4 § tredje punkten SamboL). Det är nämligen bara hyres- och bostadsrätter som kan bli föremål för en sambos övertaganderätt när bostaden är den avlidna sambons enskilda egendom (3 § samt 8 § första stycket och 16 § andra stycket respektive 22 § SamboL).

Slutsatsen av detta är därmed att arvet efter din far är som bäst skyddat från din sambo och hans barn om det är din enskilda egendom.

Din far behöver skriva ett testamente

Din far behöver skriva ett testamente för att du ska kunna ärva hans kvarlåtenskap som enskild egendom (7 kap. 2 § första stycket, fjärde punkten ÄktB).

I testamentet måste det tydligt framgå att den egendom som du ärver efter din far ska vara din enskilda egendom. Han kan välja att enbart göra viss egendom till enskild, eller att göra all egendom som du ärver till enskild.

Din far bör skriva in att eventuell avkastning på egendomen också ska bli enskild egendom, om det är vad han vill. I annat fall blir avkastningen inte enskild egendom.

Han kan också skriva in att sådant som träder i egendomens ställe ska vara enskild egendom. Det kallas för surrogat och blir till exempel aktuellt om du köper något för pengarna från arvet, så som jag nämnde ovan. Surrogatet blir automatiskt enskild egendom enligt lagen, men din far kan förtydliga det i testamentet ändå (4 § fjärde punkten SamboL).

Testamentet måste uppfylla lagens formkrav

Testamentet behöver uppfylla lagens formkrav för att anses giltigt, vilket innebär följande (10 kap. 1 § ÄB):

- Testamentet ska vara skriftligt.

- Din far ska skriva under det.

- Två vittnen ska samtidigt vara närvarande när din far skriver under det eller när han förklarar för dem att det är hans underskrift på testamentet.

- De två vittnena ska också skriva under det.

Vittnena behöver vara över 15 år och sakna sådana psykiska besvär som gör att de inte förstår vad bevittnandet innebär. Vittnena får inte vara närstående till dig eller din far (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB).

När din far har skrivit testamentet kan du känna dig säker på att din sambo och hans barn inte kommer att kunna få del av arvet efter din far, eftersom egendomen då inte kan ingå i någon bodelning efter din död.

Håll pengarna från arvet åtskilda från andra pengar

Det är viktigt att du håller pengarna från arvet efter din far åtskilda från andra pengar, om han har gjort pengarna till enskild egendom och du har ärvt dem. Du kan till exempel placera pengarna på ett särskilt konto.

Annars finns det risk för att pengarna förlorar sin karaktär av enskild egendom, vilket framgår av rättsfallet NJA 1992 s. 773. Rättsfallet handlade om två makar men skulle troligen vara giltigt även i ditt fall.

Sammanfattning

Avslutningsvis vill jag sammanfatta mina svar på dina två frågor.

Kan din sambo eller hans barn få del av arvet efter din far om något skulle hända dig?

Nej, det kan de inte. Varken din sambo eller hans barn har någon rätt att ärva dig. Din sambo kan fortfarande begära att en bodelning ska göras efter din död, men arvet efter din far är helt skyddat från att ingå i den om egendomen har gjorts till din enskilda egendom innan dess.

Behöver man skriva något papper för att arvet efter din far ska bli din enskilda egendom?

Ja, din far behöver skriva ett testamente för att den egendom som du ärver efter honom ska bli din enskilda egendom.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97479)