FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/12/2018

Kan min sambo adoptera min dotter?

Hej!

Jag läste lite ang att min sambo skulle adoptera min dotter, och det stod nått om att för att jag inte skulle förlora min rätt till dotten så måste min sambo o jag gifta oss innan en ev adoption. Men min sambo vill verkligen inte gifta sig. Han har funnits i hennes liv sedan hon var 1,5 år och är nu 10 år. Hon har funktionshinder och ingen kontakt med sin biologiska pappa då han valde att inte finnas med i bilden. Men om det nu skulle hända mig något så vill jag att min sambo ska få ansvaret över min dotter. Men hur skulle man kunna göra så att man vet att hon får va kvar hos min sambo o sina syskon och inte ev blir placerad i nått främmande hem eller institution för funktionshindrade om något skulle hända? Finns det nått man kan göra/skriva i förebyggande syfte?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din sambo kan adoptera din dotter och om det inte är möjligt, vad som händer om du skulle gå bort. Regler om detta finns i Föräldrabalken (FB).

Inledningsvis går det att konstatera att tidigare lagstiftningen enbart tillät adoption om parterna var gifta. Ny lagstiftning från i år tillåter dock sambor att adoptera Enligt 4 kap. 6 § FB är det okej att en make eller sambo med dennes samtycke får adoptera dennes barn.

Förutsättningar för adoption:
De tre inledande bestämmelserna i 4 kap. FB stadgar att vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt, att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtlig omständigheter är lämpligt samt att barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågan. Barnets åsikter ska sedan tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Det anges i 4 kap. 8 § FB att ett barn inte får adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Du har inte angett om din dotters biologiska pappa också är vårdnadshavare, men om han inte är det så krävs inget samtycke från honom. Om han däremot är vårdnadshavare krävs hans samtycke till adoptionen, om det inte föreligger synnerliga skäl. Sådant skäl kan exempelvis vara att han inte har träffat barnet på flera år, medan barnet har vuxit upp med din sambo och betraktar den personen som sin förälder.

Ett barn som har fyllt 12 år måste själv ge sitt samtycke till adoption för att det ska vara möjligt, se 4 kap. 7 § FB.

Förfarandet:
Själva adoptionsförfarande går till så att du (den som vill adoptera) ger in en ansökan till den tingsrätt där din frus dotter har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Det är sedan upp till rätten att se till att frågan om adoption blir tillräckligt utrett för att få ett tillräckligt underlag för att se om adoptionen är till barnets bästa.

Sammanfattningsvis så är det alltså möjligt för din sambo att adoptera din dotter. Om rätten skulle finna att adoptionen är för barnets bästa så kommer din sambo bli din dotters förälder i samma grad som du, och i händelse av din bortgång fortfarande vara hennes vårdnadshavare.

Om du som förälder med ensam vårdnad går bort så kommer ett beslut om var barnets boende ska vara att fattas i enlighet med vad som är barnets bästa. Det finns inget konkret svar på frågan utan det beror på en mängd omständigheter. I takt med att barnet blir äldre tas hänsyn till dess åsikt beroende på barnets mognad och utveckling.

Det klokaste i ert fall tror jag därför vore att inleda ett adoptionsförfarande! Behöver ni vidare rådgivning kan ni komma i kontakt med Lawlines jurister här!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja QvarnströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”