Kan min pappa skriva över sina tillgångar på sin fru så att det inte finns något för mig att ärva?

FRÅGA
Kan min biologiska pappa skriva över alla sina tillgångar (han har sålt sin fastighet) på sin nuvarande fru (ej min mamma) så att det inte finns något för mig och min bror att ärva?Vi är två särkullbarn till pappa och det finns två gemensamma barn i det nya äktenskapet.
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Ett kort svar på din fråga är att din pappa inte kan testamentera bort all sin egendom så att du och din bror inte har någon arvsrätt. Däremot har din pappa rätt att på annat sätt "göra sig av" med sin egendom genom att exempelvis skriva över sina tillgångar på sin nuvarande fru och göra er arvlösa. Det är dock lite mer komplicerat än detta så jag kommer förklara lite mer utförligt här nedan om du är intresserad!

Det är ärvdabalkens (ÄB) och äktenskapsbalkens (ÄktB) regler som reglerar detta området.


Din pappa kan inte testamentera bort dig och din bror från er arvsrätt

Eftersom din pappa är gift ska de tillgångar som han lämnat efter sig (kallas kvarlåtenskap) tillfalla hans fru, (ÄB 3 kap 1 §). Särkullbarn ska dock få ut sina arvslotter direkt om ni inte väljer att avstå den rätten till förmån för hans efterlevande fru, (ÄB 3 kap 9 §). Då skulle ni istället ha rätt till efterarv.

Eftersom du och din bror är särkullbarn har ni alltid en arvsrätt från er pappa om han skulle gå bort. Eftersom er pappa har fyra barn skulle det innebära att er arvsrätt är 1 / 4 var av er pappas tillgångar efter han går bort. Om er pappa skulle testamentera bort din och din brors del skulle ni alltid ha rätt till er laglott, (ÄB 7 kap 3 §). Detta innebär att ni oavsett ett testamente har rätt till hälften av er arvsrätt (ÄB 7 kap 1 §), vilket i erat fall skulle vara 1/8 av er pappas tillgångar efter att han går bort.


Er pappa har rätt att göra vad han vill med sina tillgångar medan han lever

Det finns ingen bestämmelse som hindrar er pappa från att skriva över sina tillgångar på sin fru. Så länge han är i livet har han rätt att hantera sina tillgångar som han vill, det kan innebära att skänka bort den. Dock kan han ha skrivit över egendomen på två olika sätt som gör skillnad för om ni har möjlighet att ärva.

Enskild egendom

Om det är så att er pappa skrivit över alla sina tillgångar till sin fru och gjort så att allt är hennes enskilda egendom spelar det tyvärr ingen roll att ni har rätt till er laglott. Detta kräver att er pappa och hand fru har upprätthållit ett äktenskapsförord som säger att tillgångarna ska vara enskild egendom, (ÄktB 7 kap 2 §). Om detta är fallet finns det ingen kvarlåtenskap att fördela och du och din bror har inte möjlighet att ärva något.

Giftorättsgods

Om det är så att det inte finns något äktenskapsförord som säger att tillgångarna ska vara fruns enskilda är tillgångarna som huvudregel giftorättsgods, (ÄktB 7 kap 1 § & 2 §). Det ska alltid genomföras en bodelning när ett äktenskaps upplösts, även när en make dör (ÄktB 9 kap 1 §). Det innebär att en bodelning skulle ske mellan dödsboet och den efterlevande maken. I bodelningen ingår båda makarnas giftorättsgods som ska delas på hälften och ges till båda parter. Detta innebär alltså att en del av giftorättsgodset tillfaller dödsboet och därmed ingår i kvarlåtenskapen som ska fördelas mellan din pappas arvingar. På så vis skulle du och din bror har rätt till den egendom som er pappa har skrivit över till sin fru, om egendomen utgjorde deras giftorättsgods vid tidpunkten för dödsfallet.


Avslutningsvis så finns det lite olika möjliga situationer för dig. Om det är så att er pappa testamenterat bort er del så kan du och din bror begära jämkning av testamentet inom sex månader från att ni tog del av testamentet för att få ut er laglott, (ÄB 7 kap 3 §).

Om er pappa har skrivit över sina tillgångar till sin fru är det avgörande om tillgångarna är hennes egna egendom eller inte. För att det ska vara egen egendom krävs det att det finns ett äktenskapsförord som säger det. Om det är så att det inte finns ett äktenskapsförord så är tillgångarna giftorättsgods som kommer fördelas efter det att er pappa eller hans fru går bort. Då har ni arvsrätt från efter er far och har minst rätt till er laglott om han testamenterat bort er rätt att ärva.

Alltså: är tillgångarna fruns egen egendom har ni inte rätt att ärva. Är tillgångarna giftorättsgods har ni rätt att ärva av er pappa efter det att bodelning har gjorts.


Mina rekommendationer är att försöka lista ut om de tillgångar som skrivits över på frun är egen egendom eller inte om det är så att ni vill veta. Tänk på att de fortfarande har möjlighet att göra tillgångarna till hennes enskilda egendom. Annars kommer ni få reda på det vid det tillfälle er pappa går bort. Om det är fruns enskilda egendom finns det tyvärr ingenting ni kan göra.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna ställa en till! Du kan även höra av dig till vår telefonrådgivning om du har ytterligare frågor.

Allt gott,

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80630)