Kan min pappa göra mig arvlös om jag är adopterad?

FRÅGA
Adopterad.efter att adoptiv mor tog livet av sig så sa min adoptiv far att jag inte hade något värde i den familjen och bad mig gå..-kan han också ta bort mig från att ärva honom...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag beklagar din mammas bortgång och den jobbiga situationen du befinner dig i. Jag hoppas att jag ska kunna vara till hjälp! För att kort svara på din fråga så skulle jag säga att adopterade barn har samma rätt till arv som biologiska barn har. Varken biologiska barn eller adopterade barn kan en förälder göra helt arvlös. För att förklara hur jag tänker kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB) nedan.

Arvet efter din pappa

Din pappa har rätt att göra vad han vill med arvet efter honom själv genom att skriva ett testamente men med bland annat ett undantag för sina barn (ÄB 9 kap. 1 §). Som barn har du rätt att få ut ett arv som minst motsvarar en laglott. Laglott är hälften av vad din del av arvet skulle varit utan ett testamente (ÄB 7 kap. 1 §).

Om vi säger att din pappas egendom motsvarar 10 000 kr när han går bort och du är hans enda barn. Utan ett testamente skulle du ärva alltihop, alltså 10 000 kr. I ditt fall verkar du ju däremot misstänka att din pappa vill göra dig arvlös och att han då gissningsvis kommer testamentera bort all sin egendom till någon annan. Om han skulle välja att göra det har du ändå rätt till din laglott. Laglotten motsvarar hälften av vad du skulle fått utan testamentet och kommer därför vara hälften av 10 000 kr, vilket är 5000 kr.

Adopterade barn och biologiska barn har samma arvsrätt

Adopterade barn har samma rätt till arv som biologiska barn (FB 4 kap. 21 § första stycket). En förälder kan därför varken göra ett ett biologisk barn eller ett adopterat helt arvlöst eftersom hen minst har rätt till sin laglott i arv. Han har rätt att skriva ett testamente men han kan alltså inte göra dig helt arvlös (ÄB 7 kap. 1 § och 9 kap. 1 §).

Om din pappa skriver ett testamente för att förhindra att du ska få ärva behöver du jämka testamentet för att du ska få ta del av din laglott (ÄB 7 kap. 3 § första stycket). Detta måste göras inom sex månader från det att du tagit del av din pappas testamente och görs till testamentstagaren. Testamentstagaren är den personen som din pappa har skrivit sitt testamente till/i förmån för (ÄB 7 kap. 3 § tredje stycket).

Sammanfattningsvis

Din pappa kan inte göra dig helt arvlös. Du har samma rätt till arv som ett biologiskt barn skulle haft och detta innebär att du minst har rätt att ärva en laglott efter din pappa. För att få ut denna laglotten måste du jämka testamentet och det innebär kort sagt att du säger till den som din pappa skrivit testamentet till att du vill ha ut din laglott.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och jag önskar dig lycka till.

Med vänliga hälsningar,

Mimmi Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (812)
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel
2020-05-17 Kan man avsäga sig sitt arv till förmån för en annan arvtagare?

Alla besvarade frågor (80294)