Kan min pappa göra mig arvlös?

Jag undrar kan min biologiska syster ställa till så att jag blir arvslös efter våran biologiska pappas bortgång?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten vid arv och testamente

Om din pappa inte reglerar arvet efter honom genom ett testamente kommer du och din syster dela lika på hans egendom när han avlider (2 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns dock möjlighet för din pappa att delvist bestämma över hans kvarlåtenskap (egendomen som finns kvar efter han avlidit). Ifall din pappa testamenterar på så sätt att du inte får ut din laglott så kan du kräva ut dessa pengar trots att det står i strid med testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Laglotten står alltså över ett testamente. Ifall testamentet kränker din laglott har du sex månader från den dagen då du fick testamentet att påkalla jämkning (7 § 3 § tredje stycket ärvdabalken).

Vad är din laglott?

Din laglott är hälften av din arvslott som är det du skulle få ut ifall något testamente inte fanns (7 kap 1 § ärvdabalken). I detta fall är din arvslott hälften av din pappas kvarlåtenskap och din laglott är ytterligare hälften av den summan. Enkelt sagt så är din laglott 1/4 av din fars egendom eftersom han har två barn.

Gåvor innan din pappas bortgång

Ifall din pappa ger egendom i gåva till din syster är utgångspunkten att detta räknas som förskott på arv vilket ska avräknas från hennes arv. Denna utgångspunkt bryts ifall annat föreskrivits i samband med gåvan (6 kap. 1 §, 7 kap 2 § ärvdabalken). Ifall det föreskrivits att gåvan inte ska räknas som förskott på arv finns ytterligare ett skydd för din laglott. Om syftet med gåvan kan likställas med ett testamente har du likt med ett kränkande testamente rätt att kräva jämkning av detta och därmed din laglott (7 kap. 4 § ärvdabalken). Vidare ska gåvans värde läggas på kvarlåtenskapen och ifall det inte finns tillräckligt mycket pengar kvar för din laglott ska gåvan återbäras eller ska din syster utge ersättning till dig (7 kap. 4 § ärvdabalken). När kan syftet med en gåva likställas med ett testamente? Den vanligaste exemplet är när arvlåtaren skänker bort sin egendom på sin dödsbädd. Ett annat exempel är då arvlåtaren skänker bort sitt hus men fortsätter att bo kvar där tills han eller hon dör. Du har ett år från att bouppteckningen (förfarandet att redovisa din pappas tillgångar och skulder) avslutas att väcka talan vid domstol för att få din rätt enligt detta stycke (7 kap 4 § andra stycket ärvdabalken).

Sammanfattningsvis

Du har alltid rätt till din laglott och ifall din pappa på något av de nu beskrivna sätten gjort sig av med egendomen så kan du fortfarande kräva ut din laglott. Du får gärna återkomma med en ny fråga ifall din pappa på något sätt försöker kränka din laglott. Ifall detta sker hjälper vi till med att bedöma ifall din fars agerande strider mot lagen eller inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård BallinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”