Kan min motpart uppsöka vittnet i vår rättegång och ifrågasätta dennes vittnesmål?

2017-05-22 i Övriga brott
FRÅGA
Får motparten kontakta mitt vittne och ifrågasätta dennes vittnesmål efter vittnets utsago i domstolsförhandling (innan dom förkunnats)? Eller blir det trakasserier? Eller blir det typ övergrepp i rättssak? Detta gäller en umgängestvist.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Övergrepp i rättssak är ett brott som du hittar i brottsbalken 17 kap. 10 §, och avgörande för svaret på din fråga är sättet som din motpart ifrågasatt vittnet i fråga.

För att brottsbeskrivningen i ert fall ska vara uppfylld krävs att gärningsmannen med våld eller hot om våld hämnas för att vittnet avlagt vittnesmål i målet. Förutom genom våld eller hot om våld kan brottet också ha begåtts genom någon annan gärning(eller hot om någon annan gärning), som medfört lidande, skada eller olägenhet för vittnet.


Det är alltså av stor betydelse för bedömningen hur din motpart ifrågasatt vittnet. En simpel utfrågning eller kritisering av vittnesutsagan är troligtvis inte tillräckligt för att anse att brottet är förövat. Var denna utfrågning däremot av hotfull karaktär så är det en annan sak. De flesta fall av övergrepp i rättssak innehåller konkreta hot mot vittnets person eller dennes familj, och det är i praktiken det som krävs för att brottet ska anses förövat.


Det skulle alltså kunna vara tal om övergrepp i rättssak i detta fall, om denna ”ifrågasättning” innehöll något hot mot vittnet eller dennes närstående och syftet med den var att hämnas för vittnets utsaga i rättegången.
Om det inte går att bevisa att syftet med denna gärning var att hämnas pga vittnesmålet, kan motparten ha gjort sig skyldig till brottet ofredande, se BrB 4 kap. 7 §.

Förutsättningarna för detta brott är helt enkelt att man ”genom hänsynslöst beteende ofredar annan”(vanliga former av ofredande är bl. a förolämpningar och smädelser, grannar som efter tillsägelse inte slutar spela hög musik, s.k telefonterror och mobbning). Det är ju också i denna bedömning av stor vikt hur själva ifrågasättandet gått till.

Det som motparten gjort kan alltså ha varit brottsligt, men då krävs det att ”ifrågasättandet” du nämner innehöll något hotfullt eller i alla fall ofredande moment för att kunna hålla denne ansvarig. Det kan med andra ord inte bara vara tal om någon utfrågning om varför vittnet lämnade vittnesmålet.


Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (983)
2021-08-02 Vad är en pornografisk bild?
2021-07-31 Vass eller brott mot knivlagen
2021-07-30 Får man bära kniv på jobbet?
2021-07-30 Böter för hög musik sedan 1 juli- gäller det även hög musik från grannar?

Alla besvarade frågor (94603)