FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv26/12/2019

Kan min mor testamentera bort det jag ska ärva efter min far?

Min far gick bort för 2 år sedan. Vid bouppteckningen framgick att far och mor hade gemensamma bankkonton som i bouppteckningen delades lika mellan dom. 50-50.

Några konton var enbart min mors.

Nu har min mor gått bort och testamenterade 25%-75% till oss 2 syskon. Några av fars och mors gemensamma konton finns fortfarande kvar och även mors konton.

Hur fördelas dessa kontonas innehåll mellan oss?

Samtliga omkostnader vid vår mors bortgång är uttagna på de konton som var gemensamma av mor och far. Hur hanterar vi detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar det som att i bodelningen som gjordes mellan din mor och din far då din far avled delades samtliga tillgångar på hälften. Detta innebär att den halva som tillföll din mor är hennes med full äganderätt. Den del som tillföll din far utgjorde arvet efter honom.

Efterlevande makes arvsrätt

Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att din mor ärvde den halva av boet som tillhörde din far efter bodelningen. Detta ärvde hon med fri förfoganderätt, eftersom du och ditt syskon har anspråk på arvet efter er far. Att din mor ärvde med fri förfoganderätt innebär att hon kan använda pengar och egendom som hon önskar, men hon får inte lov att testamentera bort det.

Efterarv

Då din far avled och din mor fick ärva efter hon fick du och ditt syskon så kallad efterarvsrätt. Detta innebär att ni har rätt att få ut arvet efter er far då även er mor avlidit. När även din mor avlidit ska du och ditt syskon få ut arvet efter er far, innan arvet efter er mor fördelas (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att hälften av det er mor lämnar efter sig ska fördelas som efterarv, eftersom din fars del efter bodelningen vid hans död utgjorde hälften av boet. Din mor får inte lov att testamentera bort egendom som utgör efterarv (3 kap. 2 § andra meningen ÄB).

Om din mor lämnade efter sig 100 000 kr ska först 50 000 kr delas ut som efterarv efter din far. Detta ska du och ditt syskon dela lika på, i egenskap av bröstarvingar, alltså barn (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att du och ditt syskon ska få 25 000 kr var i arv efter er far. De resterande 50 000 kr utgör arvet efter din mor och ska fördelas i enlighet med hennes testamente.

Bröstarvingars rätt till laglott

Som jag nämnt ovan ska den avlidens bröstarvingar dela lika på arvet. Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). När arvet efter din mor ska fördelas i enlighet med hennes testamente måste alltså bröstarvingarna kunna få sin laglott, annars har de rätt att kräva att testamentet ska jämkas (7 kap. 3 § ÄB).

Slutsats

Om din mor lämnade efter sig 100 000 kr ska alltså du och ditt syskon först få 25 000 kr var i efterarv efter er far. Efter det ska arvet efter din mor fördelas. Eftersom hon har skrivit ett testamente ska detta respekteras (9 kap. 1 § ÄB). Detta så länge laglotten inte inskränks, eftersom testamentet i så fall kan jämkas. Eftersom din mor har två barn utgör era arvslotter 50% var av hennes kvarlåtenskap, och därmed är laglotten 25%. Din mor kan alltså testamentera 25% av sin kvarlåtenskap till ett barn och 75% till det andra. Däremot kan hon inte, som jag förklarat ovan, testamentera egendom som utgör efterarv efter er far.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?