Kan min mans särkullbarn tvinga mig att flytta från huset vid dödsfall?

2020-08-25 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Om jag äger ett hus och gifter mig och vi har särkullbarn. Bara mina barn bor hos oss. Om han köper in sig på huset och det händer honom något. Måste jag då flytta ut från huset för att hans barn ska få ut sin lott? Eller om det skulle hända oss båda något måste då mina barn flytta ut för att hans barn ska få ut sin lott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan riskera att behöva flytta från huset, om din man köper en del av detta, för din mans särkullsbarn ska kunna få ut sin del av arvet. Jag antar att du menar att tanken är att din man köper 50 % av huset.

Regler om äktenskap hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer först att gå igenom de relevanta reglerna.

Äktenskapet upplöses genom ena makens död:

Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. En viktig skillnad mellan att vara gift och sambo är giftorätten som innebär att ni har rätt till hälften av värdet på alla era gemensamma tillgångar vid en bodelning efter avdrag för skulder – även det ni äger sedan innan äktenskapet. Utgångspunkten är alltså att all egendom är giftorättsgods, om inte den gjorts till enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Att en egendom är enskild innebär att den ges till endast den ena maken vid en bodelning.

Lottläggning:

Makarna ska få en lika stor andel av förmögenheten. Vem som äger vad får betydelse vid lottläggningen, det vill säga när de faktiska föremålen ska fördelas mellan makarna. I första hand bör makarna tilldelas egendomen som de själva äger. Skulle en obalans uppstå, genom att ena maken har egendom till ett högre värde än den andra maken, så måste en viss reglering ske. Med detta menas att maken med större tillgångar ska balansera upp obalansen genom att ge egendom till den andra maken, så att obalansen reduceras. Maken med större tillgångar får själv välja vilken egendom han eller hon vill ge till andra maken. Maken kan istället välja att kompensera den andra maken med pengar, så att era sammanlagda värden från bodelningen överensstämmer med varandra.

Särkullsbarn:

Efter en bodelning kommer alltså all er egendom ha fördelats mellan er. Den del som är din mans efter en bodelning ska sedan fördelas ut på hans arvingar enligt Ärvdabalken. Enligt 2 kap 1 § ÄB utgör arvlåtarens, alltså den avlidnes, barn den första arvsklassen. Efterlevande make ärver före gemensamma barn men särkullsbarn har rätt att få ut sin del av arvet genast vid sin förälders död. De behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, till skillnad från gemensamma barn, 3 kap 1 § ÄB. Särkullbarn kan även välja att avstå sin rätt att direkt få ut sitt arv efter en avliden förälder till förmån för sin styvförälder, 3 kap 9 § ÄB. Den efterlevande maken får då arvet med fri förfoganderätt innebär att kvarlåtenskapen får spenderas fritt av den efterlevande maken med inskränkningen att denne inte får testamentera bort den (3 kap 2 § ÄB) eller ge bort det gåva (3 kap 3 § ÄB).

I ditt fall:

Om din man köper in sig i huset så blir 50 % av husets värde hans vid en bodelning. Ni kan dock besluta att huset ska tillfalla dig vid lottläggningen men du måste då kunna kompensera honom med andra medel för hans andel. Om du inte kan kompensera honom med tillräckligt mycket medel så att hans särkullsbarn får ut sin del av arvet så kan det innebära, precis som du skriver, att du måste sälja huset för att ha råd att reducera obalansen mellan era andelar. Din mans särkullsbarn kan dock skjuta upp sin rätt till arvet just för att du ska kunna bo kvar i huset, men det är upp till dem att välja.

Även om din man inte köper in sig på huset så blir 50 % av huset hans del vid bodelning då huset räknas som er gemensamma egendom, giftorättsgods. För att undvika att huset blir föremål för bodelning så måste ni skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Där kan ni alltså skriva att huset är din enskilda egendom och då kommer huset inte bli föremål för bodelning och hans särkullsbarns arvslott kan inte göra så att du behöver flytta.

Om du har fler frågor eller om något är rörigt rekomenderar jag att du tar kontakt med vår juridiska byrå här på Lawline för vidare juridisk rådgivning.

Hoppas mitt svar kunde hjälpa dig!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2773)
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom
2021-03-31 Vems är bostaden om min make köper den för pengar han fått i arv?

Alla besvarade frågor (91062)