Kan min man undanhålla pengar från bodelningen?

2019-01-21 i Bodelning
FRÅGA
HejJag är i processen att kläcka för min man att jag vill skiljas. Jag är på gång att se över hur mina ekonomiska förutsättningar kommer att se ut. Vi har två barn som bor hemma, ett har fyllt 18 och ett som fyller 16 under året. Min man har bättre ekonomiska tillgångar än mig, då hans pengar har gått till investering i aktier (en del i syfte att ha som buffert för huset), samt att han tagit lån utan min vetskap till att köpa fonder och aktier (kan vara så att han i avtal med banken friskrivit efterlevande vid dödsfall som betalningsansvarig eller likn). De utgifter han har haft har rört renovering på huset, vissa fasta räkningar som hör till hushållet. Mina pengar har gått till de dagliga behoven för barnen (kläder, mat och fritidsintressen) och familjen t ex mat, hushåll och telefoner för familjen, samt försäkringar på bil, hus och hem och personförsäkringar på oss i familjen. Jag har ett litet sparande i form av generationsfonder. Det som oroar mig är bodelningen, där jag är rädd att min make kommer försöka omfördela/ undanhålla pengar så att de inte kan ingå i bodelningen. Har han rätt att göra så innan skilsmässan vunnit laga kraft? Går det att förhindra? Vi har olika syn på vad som är vårt och ditt och mitt. Har alltid fått "tigga" eller låna pengar av honom när mina inte räckt till. Hoppas att ni kan ge mig lite svar och lugna min oro. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din huvudsakliga fråga rör om din man kan hålla undan pengar från bodelningen eller inte. För att svara på det kommer jag först ta upp vad som ska vara med i bodelningen och andra regler kring bodelningen, sen kommer jag jag ta upp vad som kan hända om din man undanhåller egendom från dig i bodelningen. Efter det kommer jag ta upp andra frågor som kan vara intressant för dig att veta: om vem som ska ha rätt till ert gemensamma hem och om din man har någon underhållsskyldighet för dig eller barnen efter giftermålet.

Regler om giftermål och skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB).


Vad som gäller när du bestämt dig att du vill skilja dig

Efter att du bestämt dig att berätta för din man kan du eller du och din man gemensamt ansöka om att äktenskapet ska avslutas vid tingsrätten där ni bor (ÄktB 14 kap 1§ och ). Eftersom att båda era barn är över 16 krävs ingen betänketid om ni är överens att ni vill skiljas (ÄktB 5 kap 1§). Om din man inte vill skiljas, så kan han kräva att ni får betänketid innan tingsrätten bestämmer att äktenskapet är avslutat (ÄktB 5 kap 2§). Betänketiden är i så fall 6 månader (ÄktB 5 kap 3§).

När ert äktenskap är avslutat ska ni dela upp era saker och pengar genom det som kallas bodelning (ÄktB 9 kap 1§).

Allt ni äger ska ingå i bodelningen

Du skriver att du och din man har lite olika syn på vad som är era gemensamma saker och vad som är "ditt och mitt". Det finns en generell utgångspunkt som säger att varje make får bestämma själv över sin egendom och ansvara för sina skulder (ÄktB 1 kap 3§). Men när det kommer till bodelning så är utgångspunkten att allt ska ingå i bodelningen (ÄktB 10 kap 1§ och 7 kap 1-2§). Det som specifikt utpekats som en persons genom till exempel äktenskapsförord, testamente eller liknande ska dock inte tas med i bodelningen (ÄktB 10 kap 1§ motsatsvis och 7 kap 2§) Inte heller personliga saker som till exempel kläder ska vara med (ÄktB 10 kap 2§). Men av det du inte skriver verkar det inte finnas något äktenskapsförord eller annat så kan vi utgå ifrån att allt ni äger ska ingå i bodelningen. Det finns alltså inget som säger att han skulle få ta undan sina aktier, oavsett vad han har för bild av vad som är "ditt och mitt". Aktierna ska alltså ingå i bodelningen.

Hur bodelningen sen går till sedan

Något förenklat kan man säga att resten av en bodelning går till så här. Först steget är alltså att slå fast vad av det ni äger som ska ingå i bodelningen och vad det är värt. Sen ska den som har skulder få täckning för de skulder respektive person har (ÄktB 11 kap 2§ första stycket). Din man kan då få viss tröst i att trots att hans aktier ingår i bodelningen, får han också täckning för lånet han tagit för att köpa dem. Efter ni dragit av skulderna från din och din mans totala förmögenhet, så delar ni det som blir kvar på hälften (ÄktB 11 kap 3§).

Vad hindrar din man från att göra sig av med egendom?

Det är tidpunkten för när du/ni gick till tingsrätten för att få ert äktenskap avslutat som används för att bestämma vad som ska ingå i bodelningen (ÄktB 11 kap 2§ första stycket). Det som ni fått efter den tidpunkten ska inte ingå.

Då verkar det finnas en risk att din man kanske vill hålla undansaker från bodelningen, som du säger. Han verkar vara den som har mer pengar och då kanske vill behålla det själv. I och med att det kanske tar lite tid innan du/ni hinner ta kontakt med tingsrätten så har han ju lite tid på sig att ta ut pengar eller liknande. Vad finns det för regler som skyddar dig från att han gör sig av med egendom innan bodelningen?

Dels finns det regler som hindrar din man från att göra sig av med till exempel ert gemensamma hem, eftersom att han då behöver ditt godkännande (ÄktB 7 kap 5§).

För sakerna som inte kräver ditt godkännande är det lite svårare, men även då finns regler. Om din man minskar sin förmögenhet mer än cirka 10% så blir han skyldig att kompensera dig (ÄktB 11 kap 4§). Då får ni räkna med förmögenheten han skulle haft innan han gjorde sig av med pengarna, istället för vad han faktiskt har nu efteråt.

Vem som har rätt till bostaden

Du skriver inte i uppgiften hur ni bor, men jag antar att du och din man har en gemensam bostad för er familj. Om du vill bo kvar i bostaden och har bättre behov av den än din man, så kan du oavsett vem som äger få rätt till den (ÄktB 9 kap 1§ första stycket och 11 kap 8§ första stycket).

Underhåll och försörjning efter äktenskapet

Om det är du som får vårdnaden om ert barn under 16 år kan din man bli skyldig att betala underhåll till dig (föräldrabalken (FB) 7 kap 2§ första stycket). Det gäler även för ert 18-åriga barn, om han/hon fortfarande går i gymnasiet (FB 7 kap 1§ andra stycket).

Din man har som utgångspunkt ingen skyldighet att försörja dig efter att giftermålet är avslutat (ÄktB 6 kap 7§ första stycket). Det finns dock ett undantag om du har svårt att försörja dig själv och under en kortare tid behöver ekonomiskt stöd efter äktenskapet (ÄktB 6 kap 7§ andra stycket). Om du verkligen behöver det så kan du få underhållsstöd även under en längre tid, men jag har svårt att bedöma om det skulle kunna vara fallet här i er situation (ÄktB 6 kap 7§ tredje stycket).

Sammanfattning och råd

-Allt ni äger ingår i bodelningen, så även hans aktier. Men han får räkna av de skulder han bland annat verkar tagit för att köpa aktierna och fonderna.

-Om din man försöker föra undan relativt mycket av sin förmögenhet från bodelningen så räknar man istället ifrån vad han skulle haft, och han får då kompensera dig.

-Du kan kanske efter skilsmässan få rätt till bostad och underhållsstöd från din man

-Om du känner dig osäker kan det vara värt att få mer kvalificerad juridisk hjälp. Du kan alltid vända dig till oss på Lawline och boka en tid på vår hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2190)
2019-05-25 Ingår bostad utomlands i bodelningen?
2019-05-25 muntlig bodelning
2019-05-25 bodelning mellan makar
2019-05-24 Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (69283)