Kan min man testamentera allt till mina barn?

2016-01-16 i Testamente
FRÅGA
Jag och min man är gifta, jag har barn från tidigare äktenskap, min man har inga barn. Vem ärver honom när han dör om han inte har ett testamente? Kan han testamentera allt till mina barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning och råd

Om din man dör utan att han har skrivit ett testamente så ärver i första hand hans föräldrar och/eller eventuella syskon honom. Om din man dör före dig så ärver dock du honom ”först” och hans arvingar får då ut sitt arv senare när även du har dött.

Eftersom din man inte har några barn, så kan han i princip testamentera allt till dina barn. Testamentet kan exempelvis skrivas så att dina barn får egendomen direkt vid hans död. Testamentet kan också exempelvis skrivas så att du får egendomen först och att dina barn sedan får sitt arv efter din man när även du har dött.

Vill ni prata igenom saken med en jurist kan ni komma i kontakt med Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka. Vill din make skriva ett testamente så kan han göra det genom oss på Lawline via http://lawline.se/avtal/testamente.

Utredning

Frågor om arv regleras i främst Ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver din make när han dör om han inte har ett testamente?

Eftersom din make inte har några barn, så ärver i första hand hans föräldrar och/eller eventuella syskon honom, se ÄB 2:2.

Av ÄB 3:1 framgår dock att om den som har dött var gift, så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att om din man dör före dig, så ärver du honom. När du senare går bort så kommer den andel av din egendom som anses ”komma från” din man att brytas ut från tillgångarna och tillfalla din mans arvingar. Hur stor den andelen blir beror på hur mycket din du fick från din man när han dog, se ÄB 3:2 st. 3.

Kan din man testamentera allt till dina barn?

Rätten att testamentera bort sin egendom inskränks i princip endast av barns laglott och den så kallade basbeloppsregeln. Eftersom din man inte har några barn så är inte begränsningen med hänsyn till barns laglott aktuell, se ÄB 7:1.

Basbeloppsregeln innebär att om din enskilda egendom och egendomen du fick vid den bodelning som görs när din man dör inte räcker för att nå upp ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp, så ska du i få det som fattas för att nå upp till det värdet ur din makes kvarlåtenskap. År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr, så fyra prisbasbelopp motsvarar 177 200 kr.

Även om din man testamenterat bort sin egendom så är testamentet utan verkan i den mån testamentet inskränker på din rätt att få egendom till ett värde motsvarande det beloppet, se ÄB 3:1 st. 2.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2650)
2020-10-30 Kan min far testamentera sitt hus till någon annan än mig?
2020-10-30 Rätten att taga arv och upprättande av testamente
2020-10-30 Kan testamentstagares barn ärva efter testator?
2020-10-30 Får ett testamente vara bevittnad av en 14-åring?

Alla besvarade frågor (85593)