Kan min man komma till Sverige nu då jag är gravid?

Hej! Måste fråga. Vi har gjort vår ansökan anknytning för 2 månader sen. Nu är jag utomlands, Jag är gravid på vecka 3 undrar om jag skickar in graviditetsintyg får min man resa till Sverige med mig? Jag har liksom bara honom.. har inga förälder eller någon annan som kan hjälpa mig under min graviditetsperiod.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om din man kan följa med dig till Sverige eftersom du är gravid med hans barn.

När ska ansökan om uppehållstillstånd göras?
Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, men det finns undantag. Det finns ett undantag i den 5 punkten som säger att en utlänning kan beviljas uppehållstillstånd efter inresa till Sverige. Det som krävs för att undantaget ska vara tillämpligt är att han ska ha en stark anknytning till en person bosatt i Sverige och att det inte skäligen kan krävas att han reser till ett annat land för att ge in ansökan där.

Det måste sedan göras en skälighetsbedömning i det enskilda fallet och pröva om det inte är skäligt att kräva att din man reser till sitt hemland för att ansöka där. Det görs då en skälighetsbedömning efter de enskilda förutsättningarna. Detta är en bedömning som migrationsverket gör. En person som väntar barn med en person som bor i Sverige kan i vissa situationer få ansöka uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Det som krävs är då att man väntar barn med en person som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd, eftersom du inte nämner dessa förutsättningarna är det därför svårt att veta. Men om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd finns det en viss möjlighet för din man att ansöka från Sverige. Du kan läsa mer om detta – här

Sammanfattningsvisborde du som utgångspunkt utgå från att huvudregeln är att han måste ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland. Dock finns det undantag om man väntar barn med någon som är svensk medborgare/har permanent uppehållstillstånd, då kan man få ansöka om uppehållstillstånd från Sverige. Det som krävs för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas är att övriga villkor är uppfyllda för uppehållstillstånd, att försörjningskravet är uppfyllt samt att det inte är rimligt att personen ska resa tillbaka till sitt hemland.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000