FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/09/2018

Kan min man adoptera mitt barn?

Hej,

Om jag har ett barn via singelinsemination (alltså som ensamstående med hjälp av donator) och senare träffar en man o gifter mig, blir han då automatiskt adoptivföräldrar? Eller behöver han ansöka om adoption?

Mvh


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglering kring adoption återfinns i Föräldrabalken (FB), mer specifikt 4 kapitlet.

Det korta svaret på din fråga är nej. Om du eventuellt gifter det kommer din man inte automatiskt att bli adoptivförälder. Däremot kan han ansöka om att få adoptera ditt barn enligt 4 kap. 6 § FB. Detta kräver ditt samtycke (förutsatt att ingen av situationerna i 4 kap. 8 § FB föreligger). Om barnet i fråga är över 12 år gammalt kräver adoptionen även barnets samtycke (4 kap. 7 § FB). Är barnet yngre ska dess åsikter tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (4 kap. 3 §).

Huvudprincipen vid adoption är att det bara ska ske om det är till barnets bästa (4 kap. 1 § FB). Det krävs även enligt 4 kap. 2 § FB att det sett till samtliga omständigheter att det är lämpligt att barnets adopteras, exempelvis den tilltänkt adoptivförälderns lämplighet. Barnets behov av adoption ska också beaktas.

Det görs alltså en enskild bedömning vid varje adoptionsansökan och det är omöjligt för mig att säga hur det skulle anses vara i ert fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Maja QvarnströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?