Kan min mammas gåva till min syster göra att jag blir helt utan arv?

2020-03-15 i Förskott på arv
FRÅGA
HejBehöver hjälp med ett testamente.Min mamma gick nyligen bort min pappa 1993.Min mamma skrev ett testamente 2008 där det stod att jag skulle gå 1/4 av hennes kvarlåtendkap och 3/4 till min syster. År 2017 upprättade min mamma ett övrtlåtelseavtal där hon ger min syster sin bostadslägenhet till 69 % genom gåva och 31 % genom köp.Blir resultatet av detta att jag blir helt utan mitt arv?Med vänlig hälsningAnn Katrin Brunholm Född 500324 0263.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arvsrätt hittas i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Barnets arvsrätt:

Bröstarvingar, alltså den avlidnes barn, har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inteinskränkas genom testamente.

Gåvor från föräldrar:

Om ett barn får en gåva av en förälder är huvudregeln att gåvan ska ses som förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Gåvan kommer alltså att minska barnets arvslott (6 kap 3 § ÄB). Undantaget från huvudregeln är att personliga presenter, som exempelvis gåvor i samband med födelsedag och jul, och levnadskostnader inte räknas som förskott på arv (6 kap 2 § ÄB). Begreppet förskott på arv innebär att barnet som har fått gåvan får mindre när arvet efter föräldern som gett gåvan ska fördelas.

För att det ska bli lite lättare att förstå tänkte jag ge ett exempel:

En mamma har två barn, barn A och barn B, och saknar testamente och lämnar kvar 400 000 kr i kvarlåtenskap, alltså den egendomsmassa som ska fördelas mellan arvingarna. Barn A får 100 000 kr under mammans livstid medan barn B inte får några pengar i gåva. Värdet av gåvan vid gåvotillfället kommer att tas med till den avlidnes övriga kvarlåtenskap, alltså 400 000 + 100 000 = 500 000 kr. Barnen har rätt till hälften var av kvarlåtenskapen, alltså 250 000 kr var i arvslott. Då barn A redan har fått en gåva, som enligt huvudregeln räknas som förskott på arv, kommer detta förskott at avräknas från dennes arvslott, 250 000 – 100 000 = 150 000 kr. Barn B har däremot inte fått något förskott på arv och har därför rätt till sina 250 000 kr. Mammans kvarlåtenskap på 400 000 kommer alltså att fördelas så att barn A får 150 000 kr och barn B får 250 000 kr (150 000 + 250 000 = 400 000)

(Uträkning enligt 6 kap 5 §)

Finns det inte tillräckligt med egendom i dödsboet att kompensera för gåvan, får övriga barn nöja sig med att dela på det som finns i boet. Gåvotagaren har ingen skyldighet att ge tillbaka del av gåvan eller värdet av gåvan för att kompensera sina syskon fullt ut (6 kap 4 § ÄB).

Reglera förskott på arv i gåvobrevet:

Vet man inte om hur föräldern tänkte när han eller hon gav gåvan ska den ses som förskott på arv. Om en förälder inte vill att gåvan ska betraktas som förskottsarv måste denne uttryckligen förklara detta, vanligtvis i ett gåvobrev. Det är alltså möjligt för en förälder att i ett gåvobrev ange att gåvan som barnet ska få inte ska ses som ett förtida arv och därmed inte heller beaktas vid ett arvskifte efter föräldern.

Sammanfattat svar:

Den del av överlåtelsen av bostaden som skett som köp kan inte räknas som förskott på arv. Den del av överlåtelsen som skett som gåva kan räknas som förskott på arv.

Om inget gåvobrev finns, som stadgar att den del av bostadsrätten som är en gåva inte ska räknas som förskott på arv, kommer värdet att räknas av från din systers arvslott enligt exemplet ovan vilket är till din fördel. Om det inte finns tillräckligt kvar i din mammas kvarlåtenskap för att kompensera för din systers gåva får du dessvärre nöja dig med det som finns kvar i boet.

Om det finns ett gåvobrev där det står att din systers gåva inte ska räknas som förskott på arv kommer du endast att få din laglott (1/4 av din mammas nuvarande kvarlåtenskap) och din syster kommer att få ¾ av din mammas kvarlåtenskap.

Arvsfrågor kan vara komplicerade så jag skulle rekommendera dig att kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp (info@lawline.se)

Hoppas du blev nöjd med ditt svar!

Med vänliga hälsningar

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1137)
2020-09-19 Hur påverkas jag om ett syskon får ett förskott på arv?
2020-09-16 Utgör en penninggåva till bröstarvinge förskott på arv?
2020-09-16 Försäljning av fastighet till underpris och förskott på arv
2020-09-15 Fastighet i gåva - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (84164)