Kan min mamma ge bort egendom utan att jag får skydd för min laglott?

2020-10-01 i Laglott
FRÅGA
Min adoptiv mamma lever.maken död.nu har hon gett bort sitt hus som gåva. Till mina tre barn.kan hon göra så? Jag har ju rätt till min laglott.50 procent kan dom ej testamentera bort? Undrar om hon även kan ge bort alla pengar till sina barnbarn? VH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får man ge bort gåvor som man vill eller inskränker det på min laglott?

Som huvudregel gäller att man är fri att förfoga över den egendom man äger på det sätt man önskar. Dock så får man inte lov att väsentligt minska sin egendom under sådana omständigheter att det är att likställa med testamente och därmed minska sin kvarlåtenskap vilket leder till en betydligt mindre laglott för barnet än vad denne egentligen skulle erhålla. Regeln om detta kallas för det förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § ÄB).

Om samtliga omständigheter ligger för handen enligt ovanstående ska de givna gåvornas värde räknas in i kvarlåtenskapen som fiktiva värde så att laglotten kan beräknas utifrån vad värdet på egendomen hade varit om gåvan ej hade givits. Om man vill göra gällande att det skett gåvor som inskränkt laglotten och som är att likställa med testamente måste man väcka talan om det inom ett år från det att bouppteckningen avslutades (7 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Om arvlåtaren ger egendom eller pengar till sina bröstarvingar, dvs hennes närmsta avkomlingar i livet, presumeras det vara förskott på arv och ska då avräknas från deras respektive arv vid arvsskiftet (6 kap. 1 § ÄB).

Vad innebär det att gåvan ska kunna likställas med testamente?

Det centrala för bedömningen av om gåvorna från din adoptivmamma varit giltiga eller om de inskränkt på din laglott är huruvida omständigheterna är så att de är att likställa med testamente. Som exempel på när gåvor kan anses likställas med testamente är exempelvis gåvor som arvlåtaren gör när hen ligger för döden eller gåvor som inte ger några ekonomiska konsekvenser för givaren medan denne är i livet, exempelvis att arvlåtaren ger bort ett hus men behåller nyttjanderätten tills dess att hen avlider. Givaren ska haft som syfte att ordna med successionen.

Sammanfattning

Under tiden man lever är huvudregeln att man är fri att förfoga över sin egendom på vilket sätt man vill. Man kan exempelvis sälja, köpa eller ge bort gåvor av det som man äger. Det finns dock undantag till det. Om man ger bort gåvor på ett sådant sätt att det är att likställa med testamente kan bröstarvingen som anser sig drabbad av att gåvorna givits väcka talan och åberopa det förstärkta laglottsskyddet. Det centrala för bedömningen om det förstärkta laglottsskyddet kan aktualiseras är huruvida gåvorna varit att likställa med testamente eller ej och om man kan påvisa att givaren haft för avsikt att ordna successionen genom gåvorna.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (829)
2021-05-10 När ska talan om förstärkt laglottsskydd väckas när det finns efterlevande make?
2021-05-03 Är våra föräldrars gåva av fastighet giltig?
2021-04-29 Hur påverkas min laglott av ett testamente som enbart föreskriver likvida medel?
2021-04-24 Kan laglott ärvas med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (92281)