Kan min mamma få uppehållstillstånd via anknytning?

2019-05-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag är albansk medborgare och är gift med en grekisk medborgare. Har bott i Sverige i 5 år. För ca ett år sedan sökte jag om uppehållstillstånd pga anknytning för min mamma. Jag hade levt med henne under hela mitt liv tills när jag flyttade hit. Hon bor ensam då min pappa dog när jag läste på universitetet. Fick först söka då när jag hade ett bra jobb och köpte hus som skulle kunna vara tillräckligt stort för alla oss. Jag jobbar som läkare och min man är lärare. Men jag fick avslag utan någon förklaring till det.Finns det någon möjlighet att hon får komma och flytta till mig? Hjälper det något med att få en advokat?Med vänliga hälsningar,
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som du vill att din mamma ska flytta till Sverige för att bo med dig.

Enligt 5 kap. 3a§UtlL får uppehållstillstånd ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt i Sverige , om de har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna. Detta innebär att i undantagsfall kan man få uppehållstillstånd för att flytta till en annan nära anhörig i Sverige som man bott tillsammans med i hemlandet. Man ska då kunna visa att man bott tillsammans omedelbart innan den anhörige flyttade till Sverige och att personerna var socialt och känslomässigt beroende av varandra och det därför ska vara svårt att leva åtskilda. Har det gått lång tid från att du och din mamma flyttade ifrån varandra kan det vara en sådan omständighet som talar emot att ni har ett beroendeförhållande till varandra. Eftersom ni inte bott tillsammans på 12 år är det en omständighet som talar emot ett sådant förhållande.

Observera även att under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen kan försörja sig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för sig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både sig själv och din mamma samt har en tillräckligt stor bostad för er alla.

Vad är då försörjningskravet? Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön. Hur mycket inkomst du måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är.

Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum.

Sammanfattningsvis krävs det att det finns ett beroendeförhållande mellan dig och din mamma. Det krävs även att försörjningskravet är uppfyllt för att uppehållstillstånd via anknytning ska kunna godkännas.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll