FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/02/2021

Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?

Jag o min man har inga gemensamma barn men vi har båda särkullbarn. Vi bor i bostadsrätt som vi båda äger.

Vi har skrivit äktenskapsförord och testamente. Testamentet är skrivit att vi önskar bo kvar i bostdsrätten orubbat bo och att arvet skall skiftas först efter bägges frånfälle.

Nu funderar vi på att skriva framtidsfullmakt.

Jag vill att mina döttrar ska ha framtidsfullmakt för mig. Min man vill att hans barn ska få framtidsfullmakt för honom.

Min fråga är:

Om min make blir oförmögen kan hans barn då bestämma att sälja bostadsrätten.

Eller gäller testamente före framtidsfullmakt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser i framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter.

Jag kommer först att förklara en grundläggande skillnad mellan testamente och framtidsfullmakt och vilken av dem som gäller först. Sedan kommer jag förklara hur ni kan göra för att din makes barn inte ska ha möjlighet sälja bostaden genom framtidsfullmakten.

Skillnad mellan testamente och framtidsfullmakt

Till att börja med vill jag beskriva en skillnad mellan ett testamente och en framtidsfullmakt:

- Ett testamente träder i kraft efter en persons död.

- En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheten som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter).

En framtidsfullmakt blir alltså giltig före ett testamente, eftersom framtidsfullmakten träder i kraft när personen fortfarande är vid liv. Det innebär att en framtidsfullmakt gäller före testamentet. Hur ni kan göra för att undvika att din makes barn kan sälja bostaden genom framtidsfullmakten kommer beskrivas nedan.

Formulera framtidsfullmakten så den inte omfattar försäljning av bostad

En framtidsfullmakt kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 § 1 st. lag om framtidsfullmakter). När du upprättar en framtidsfullmakt kan du välja att göra den generell eller specifik. En generell framtidsfullmakt kan formuleras till exempel genom att en person "får hantera samtliga ekonomiska och personliga angelägenheter". Det finns därmed ingen begränsning. En specifik framtidsfullmakt formuleras istället genom att ni beskriver i vilka specifika situationer som fullmakten ska gälla. En sådan fullmakt är därför begränsad till vissa situationer.

Ni kan därför använda er av formuleringen i framtidsfullmakten för att avgöra vad den ska omfatta. Ni kan på så sätt formulera framtidsfullmakten så att den inte omfattar försäljning av bostad. Det kan ni till exempel göra genom att uttryckligen formulera att försäljning av bostad inte ingår framtidsfullmakten. Till exempel genom formuleringen: "framtidsfullmakten omfattar inte rätt att sälja fastighet".

Det är viktigt att formuleringarna i framtidsfullmakten är utformade efter er vilja och ert behov, för att undvika missförstånd i framtiden. Vill ni ha hjälp att upprätta en framtidsfullmakt som uppfyller just era behov, rekommenderar jag er att ta kontakt med Lawlines jurister.

Sammanfattningsvis så gäller en framtidsfullmakt före testamente i tiden. Detta eftersom testamentet träder i kraft vid testatorns bortgång och framtidsfullmakten när fullmaktsgivaren fortfarande är vid liv. Ni kan dock formulera framtidsfullmakten så att den inte omfattar försäljning av bostad. Genom en sådan formulering förhindras din makes barn att sälja er gemensamma bostad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”