FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/11/2017

Kan min make/maka flytta utomlands med vårt gemensamma barn?

Hej! Jag är gift med en kvinna från Venezuela som även har portugisiskt medborgarskap och vi har fått ett litet barn. Barnet är fött i Sverige och vi bor i Sverige. Jag arbetar här och är ensam försörjare. Min fru har haft hemlängtan och "hotar" ibland med att hon och barnet ska flytta till Venezuela. Nu vill hon istället åka till Portugal för att förnya sitt körkort och samtidigt hälsa på sin syster som har flyttat till Portugal från Venezuela pga situationen där. Min fru vill ta vårt barn med sig och jag är rädd att hon planerar att stanna kvar där. Hon säger att om jag inte litar på henne och låter henne åka iväg med vårt barn kommer hon att vända sig till tingsrätten för att få hjälp. Vad gäller? Vad gör tingsrätten i detta fallet? Har hon rätt att stanna i Portugal med vårt gemensamma barn utan att vi är överens? Finns det någonting jag kan göra? Jag har sagt att jag åker med men oroar mig ändå för att hon och vårt barn inte åker med tillbaka.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Beslutanderätt vid gemensamvårdnad

Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad över ert barn. Vid gemensam vårdnad ska i princip alla beslut rörande barnet fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna (6 kap. 13 § FB). Dock har den ena vårdnadshavaren rätt att ensam fatta beslut om den andra vårdnadshavaren är till exempel sjuk eller att beslutet gäller daglig omsorg (6 kap. 13 § andra stycket FB). Ju betydelsefullare beslutet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Ett beslut som att den ena vårdnadshavaren vill flytta till ett annat land med barnet, räknas som ett sådant viktigt beslut som båda vårdnadshavarna måste vara överens om.

Tingsrättens handläggning

Om ni inte kan komma överens om detta kan någon av er bli tvungna att vända sig till tingsrätten för ändring av vårdnad, med andra ord från gemensam till ensam vårdnad (6 kap. 5 § första stycket FB). Tingsrätten gör i sådana fall en bedömning av vem om er som är mest lämpad som vårdnadshavare, med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § FB) och er samarbetsförmåga (6 kap. 5 § andra stycket FB)

Min bedömning

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist. På Lawline arbetar våra jurister dock inte med straffrätt men om ni vill ha mer rådgivning hos oss, är telefonrådgivning ett alternativ. Telefonnumret till vår telefonrådgivning är följande: 08-533 300 04.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”