FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/02/2022

Kan min make bo kvar i vår bostadsrätt om jag skulle gå bort?

Hej! Jag är gift sedan 50 år och har 3 barn, jag står för en bostadsrätt och undrar om jag skulle gå bort kan min fru bo kvar utan att skriva några papper på detta.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Frågan du ställer regleras dels av äktenskapsbalken (nedan förkortat ÄktB), dels av bostadsrättslagen (nedan förkortat BL).

Bostadsrätten som du och din fru bor i är att anse som er gemensamma bostad eftersom du äger den, om lägenheten är avsedd att vara ert gemensamma hem och den används för det ändamålet (7 kap. 4 § första stycket tredje punkten ÄktB). Jag utgår vidare från att ni bor i den tillsammans och att bostadsrätten därför är er gemensamma bostad.

När en av makarna i ett äktenskap dör ska deras egendom fördelas mellan dem genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning har den make som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få denna i avräkning på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). Eftersom din fråga rör vad som sker om du skulle gå bort, är det förstås bara den överlevande maken, alltså din fru, som kan begära den gemensamma bostaden. Detta gäller dock inte om bostadsrätten är din enskilda egendom. Bostadsrätten är din enskilda egendom om du fått bostaden i gåva med villkor om att den ska vara din enskilda egendom eller om du ärvt bostaden med förbehåll om att den ska vara din enskilda egendom. Som jag tolkar din fråga är dock så inte fallet med er bostad.

Om din fru inte är medlem i er lägenhets bostadsrättsförening, ska hon ansöka om medlemskap för att få bo i den (6 kap. 1 § BL). Jag förstår det dock som att ni båda bor i lägenheten och att hon därför redan är medlem i föreningen.

Sammanfattningsvis är slutsatsen alltså att din fru kan begära att få bostaden vid din död och på så vis bo kvar i den utan att några papper behöver skrivas. Den ska dock avräknas från hennes lott i bodelningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Kajsa JonssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”