Kan min lärare ge mig ogiltig frånvaro trots att jag var på lektionen?

Hejsan, jag fick idag ogilltig frånvara från mim engelsk lektion i nian trots att jag var där med anledningar att jag inte arbetade under lektionen. Får läraren göra såhär, då jag känner att de var flera andra som inte jobbade men han pekade ut mig och endast jag fick frånvaro. Tror han har något personligt mot mig.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om skola regleras i skollagen.

En elev i grundskola ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli (7 kap. 17 § skollagen). Det framgår inte av lag eller rättspraxis om vad som utgör olovlig frånvaro eller att delta i verksamheten.

I en promemoria (vilket är en rapport) har Skolverket ansett att det är läraren som bedömer om eleven deltagit i skolarbetet. En elev kan ha olovlig frånvaro även om han eller hon befinner sig i skolan. Att eleven vistas i skolans lokaler (som korridorer eller uppehållsrum) innebär alltså inte att eleven anses ha deltagit i skolarbetet. Skolverket har dock skrivit att en elev som rent fysiskt är på plats i klassrummet borde inte kunna bedömas som någonting annat än närvarande.

Skollagen reglerar inte heller några möjligheter att överklaga ett beslut om ogiltig frånvaro.

Eftersom detta inte har prövats i domstol någon gång kan jag tyvärr inte ge dig ett klart svar. Men om du anser att läraren hyser något agg mot dig bör du kontakta rektorn eller skolledningen om detta.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo