Kan min bostadsrättsföreningen säga upp min parkeringsplats?

Hej.

Jag fick brev av hyresvärd att de kommer att säga upp min garage plats, de ska nyttja den till egna boende. Jag bor i en bostadsrätt. De flesta som har garageplats där bor i bostadsrätter. Hur funkar det?

Hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom du säger att du bor i en bostadsrätt kommer jag utgå från att det är bostadsrättsföreningen som har sagt upp din garageplats.

Ingen rätt till parkeringsplats

Reglerna om hyra av parkeringsplats/garageplats finns i Jordabalken (JB). Utgångspunkten är att din bostadsrättsförening har ingen lagstadgad skyldighet att tillhandahålla en parkeringsplats för dig. Om du har skrivit på ett särskilt avtal för parkeringsplatsen, vid sidan av hyresavtalet för bostaden, så gäller avtalsvillkoren som framgår där.

Uppsägningstid

Om bostadsrättsföreningen vill säga upp parkeringsplatsen måste denne beakta uppsägningstiden. Om ni har avtalat om uppsägningstiden är det den som gäller. Om ingen uppsägningstid har avtalats så gäller olika regler, beroende på om din parkeringsplats är utomhus eller i garage. Om din parkeringsplats är utomhus är uppsägningstiden minst sex månader (8 kap. 5 § JB). Om det rör sig om en garageplats är uppsägningstiden nio månader (12 kap. 4 § första stycket andra punkten JB).

Besittningsskydd

Om det rör sig om en garageplats och inte en parkeringsplats som är belägen utomhus vill jag uppmärksamma dig om din möjlighet att kräva ersättning. Som hyresgäst till garageplatsen har du ett s.k. indirekt besittningsskyddsom innebär att du kan sägas upp och därigenom inte få använda garaget mer, men då kan du ha rätt till skadestånd under vissa förutsättningar.

Såsom tidigare nämnt är bostadsrättsföreningen inte förhindrad att säga upp hyresavtalet för garageplatsen, dock måste denne ange godtagbara skäl för uppsägningen. Om det saknas godtagbara skäl kan bostadsrättsföreningen bli ersättningsskyldig för förluster som uppsägningen orsakar för dig (12 kap. 56 § JB). Exempel på godtagbara skäl är ombyggnad och rivning (12 kap. 57 § JB). Ersättningen som ska utgå till dig, om bostadsrättsföreningen inte kan ange godtagbara skäl för uppsägningen, är en årshyra. Ytterligare ersättning kan utgå om du, på grund av avtalets upphörande, har orsakats förluster som inte täcks av ersättningen (12 kap. 58b § JB).

Sammanfattning

Utgångspunkten är att din bostadsrättsföreningen har ingen skyldighet att erbjuda parkeringsplats/garageplats för dig. Bostadsrättsföreningen kan säga upp avtalet men måste då beakta uppsägningstiden. Om det rör sig om en garageplats måste bostadsrättsföreningen även ha ett godtagbart skäl för uppsägningen. Du har rätt till ersättning, motsvarande en årshyra för garageplatsen, om bostadsrättsföreningen inte har angett ett sådant skäl som förutsätts.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Vänlig hälsning,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”