Kan min bostadsrättsföreningen säga upp min parkeringsplats?

2021-05-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej.Jag fick brev av hyresvärd att de kommer att säga upp min garage plats, de ska nyttja den till egna boende. Jag bor i en bostadsrätt. De flesta som har garageplats där bor i bostadsrätter. Hur funkar det?Hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom du säger att du bor i en bostadsrätt kommer jag utgå från att det är bostadsrättsföreningen som har sagt upp din garageplats.

Ingen rätt till parkeringsplats

Reglerna om hyra av parkeringsplats/garageplats finns i Jordabalken (JB). Utgångspunkten är att din bostadsrättsförening har ingen lagstadgad skyldighet att tillhandahålla en parkeringsplats för dig. Om du har skrivit på ett särskilt avtal för parkeringsplatsen, vid sidan av hyresavtalet för bostaden, så gäller avtalsvillkoren som framgår där.

Uppsägningstid

Om bostadsrättsföreningen vill säga upp parkeringsplatsen måste denne beakta uppsägningstiden. Om ni har avtalat om uppsägningstiden är det den som gäller. Om ingen uppsägningstid har avtalats så gäller olika regler, beroende på om din parkeringsplats är utomhus eller i garage. Om din parkeringsplats är utomhus är uppsägningstiden minst sex månader (8 kap. 5 § JB). Om det rör sig om en garageplats är uppsägningstiden nio månader (12 kap. 4 § första stycket andra punkten JB).

Besittningsskydd

Om det rör sig om en garageplats och inte en parkeringsplats som är belägen utomhus vill jag uppmärksamma dig om din möjlighet att kräva ersättning. Som hyresgäst till garageplatsen har du ett s.k. indirekt besittningsskyddsom innebär att du kan sägas upp och därigenom inte få använda garaget mer, men då kan du ha rätt till skadestånd under vissa förutsättningar.

Såsom tidigare nämnt är bostadsrättsföreningen inte förhindrad att säga upp hyresavtalet för garageplatsen, dock måste denne ange godtagbara skäl för uppsägningen. Om det saknas godtagbara skäl kan bostadsrättsföreningen bli ersättningsskyldig för förluster som uppsägningen orsakar för dig (12 kap. 56 § JB). Exempel på godtagbara skäl är ombyggnad och rivning (12 kap. 57 § JB). Ersättningen som ska utgå till dig, om bostadsrättsföreningen inte kan ange godtagbara skäl för uppsägningen, är en årshyra. Ytterligare ersättning kan utgå om du, på grund av avtalets upphörande, har orsakats förluster som inte täcks av ersättningen (12 kap. 58b § JB).

Sammanfattning

Utgångspunkten är att din bostadsrättsföreningen har ingen skyldighet att erbjuda parkeringsplats/garageplats för dig. Bostadsrättsföreningen kan säga upp avtalet men måste då beakta uppsägningstiden. Om det rör sig om en garageplats måste bostadsrättsföreningen även ha ett godtagbart skäl för uppsägningen. Du har rätt till ersättning, motsvarande en årshyra för garageplatsen, om bostadsrättsföreningen inte har angett ett sådant skäl som förutsätts.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Vänlig hälsning,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97623)