Kan min hyresvärd neka en andrahandsuthyrning?

Hej!

Min bror vill hyra ut sin hyresrätt till mig för arbete på annan ort. Helst vill vi att andrahandsuthyrningen ska kunna gälla i 3 års tid. Det är en privat hyresvärd. Kan hyresvärden neka andrahandsuthyrningen? Kommer vi kunna skriva kontrakt för 3 år direkt eller behöver det nytt godkännande på årsbasis?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om hyresvärden kan neka andrahandsuthyrningen, dels om ni kan skriva kontrakt för 3 år direkt. För att besvara detta kommer jag att använda mig av 12 kap. jordabalken (JB).

Kan hyresvärden neka andrahandsuthyrningen?

Utgångspunkten är att hyresvärden måste samtycka till uthyrningen (12 kap. 39 § JB). Det är alltså upp till hyresvärden om den vill godkänna eller inte.

Vad kan ni göra om hyresvärden nekar andrahandsuthyrningen?

Om hyresvärden skulle säga nej kan din bror ansöka om tillstånd hos hyresnämnden, då dem kan godkänna uthyrningen istället (12 kap. 40 § JB). Tillstånd ska lämnas om det hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen t.ex. på grund av arbete på annan ort, om hyresvärden inte har en befogad anledning att vägra samtycke och om hyran inte överstiger skälig hyra enligt 55 § 4 st. (12 kap. 40 § JB).

Kan ni skriva kontrakt för tre år direkt?

Om det är hyresvärden som samtycker

Så länge hyresvärden samtycker till att lägenheten hyrs ut i tre år, kan ni avtala om detta direkt. Skulle hyresvärden begränsa tiden, får ni istället anpassa kontraktet efter det. Din bror får därefter söka om nytt tillstånd.

Om det är hyresnämnden som samtycker

Om hyresnämnden samtycker till att lägenheten hyrs ut i tre år, kan ni avtala om detta direkt. Viktigt att nämna är att hyresnämnden oftast begränsar tillståndet till ett år i taget. Din bror får i sådant fall ansöka om nytt tillstånd.

Sammanfattning

Hyresvärden har alltså rätt att neka andrahandsuthyrningen. Om hyresvärden skulle säga nej kan din bror istället vända sig till hyresnämnden. Enligt min bedömning bör det inte bli några problem att få hyresnämndens godkännande, i och med att arbete på annan ort anses vara ett beaktansvärt skäl. Vad gäller hyrestiden får den anpassas efter de villkor som hyresvärden/hyresnämnden ställer. Om hyresvärden/hyresnämnden accepterar 3 år, kan ni avtala om det direkt.

Vänligen,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo