Kan min hyresvärd bestämma vad jag får göra i min bostad?

Hej!

Jag har en fråga gällande vart gränsen går för vad jag får och inte får göra i min hyresrätt. Jag är musiknörd och datornörd. Jag äger en hel del musik prylar som fyller det mesta av min lägenhet. Jag äger ingen soffa, eller TV i vardagsrummet (inte intresserade då jag kikar allt via min dator). Jag har nydligen informerat min hyresvärd att jag kommer att dra in ett ljudbås (200kg, rätt stort) så jag kan sjunga i hemmet utan att störa mina grannar. Han säger däremot att han inte vill att jag ska dra in båset i lägenheten och att jag inte ska pyssla med sådant (musik) i mitt hem och vill att jag ska göra det någon annanstans. Jag misstänker att han tittar på 12 kap. 23§.

Jag annars bor och lever precis som vanligt i lägenheten, äter, sover, tvättar, har mina kläder och andra prylar, enda skillnad är istället för en vanlig vardagsrum så har jag en hemmastudio. Jag pysslar enbart med detta som hobby och tjänar inget pengar på det eller har något som helst verksamhet. Jag är också ensam gällande använding av min hemmastudio.

Får jag dra in ljudbåset i lägenheten och fortsätta med min hobby även om min hyresvärd inte vill det? Vad har jag för rättigheter gällande att jag tar min hobby på så pass allvar?

Tilläggs fråga: Gäller samma regler vid bostadsrätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så vill du kunna ta in ett ljudbås i din hyresrätt för att kunna sjunga utan att störa dina grannar. Jag förstår det även som att ljudbåset endast är en del av din hobby och att du inte har någon verksamhet kring din musik eller tjänar pengar på den på något sätt. Om jag har missförstått någonting får du gärna mejla mig för att förtydliga förhållandena då det möjligtvis kan påverka mitt svar.

Relevant lagtext för din fråga

Jordbalken (JB) 12 kap., även kallad "hyreslagen".

Svar:

Enligt min bedömning bör du få ta in ljudbåset i din lägenhet!

Rättsutredning gällande din fråga

Får du ta in ljudbåset i din lägenhet?

När det kommer till hyresrätter så finns det vissa regler kring vad man får göra och inte som hyresgäst. Till exempel får du som hyresgäst inte göra någonting som stör dina grannar mer än vad som anses vara en "normal" störning (12:25 JB) och du får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda enligt huvudregeln (12:23 JB), samt att du är skyldig att vårda lägenheten och ersätta all skada som uppkommer på grund av ditt agerande (12:24 JB). Jag tänker nu att jag skall förtydliga vad dessa bestämmelser innebär lite mer.

Du får inte utsätta dina grannar för "onormala" störningar 12:25 Jordabalken

Detta innebär att du inte får utföra sådana aktiviteter i din lägenhet som medför t.ex. ett så högt ljud att det försämrar dina grannars hälsa eller bostadsmiljö. Det behöver dock inte röra sig om ljudnivån på dina aktiviteter, utan det kan även vara andra saker som innebär att det inte är tillåtet, t.ex. om man agerar våldsamt mot sina grannar eller bedriver en olaglig verksamhet i lägenheten. Däremot skall det alltid göras en avvägning av vad som kan anses falla in under att vara en störning i boendet och mindre störningar eller tillfälligt övergående störningar. En tillfälligt övergående störning kan till exempel röra sig om att du renoverar din lägenhet, vilket dina grannar måste kunna tåla så länge det utförs dagtid. För enligt huvudregeln skall det åtminstone vara tillräckligt tyst på natten för att man skall kunna sova ostört.

Enligt vad du beskriver så skall ljudbåset vara till för att du ska kunna sjunga utan att störa dina grannar, därav utgår jag ifrån att ljudbåset är isolerat och inte kommer att medföra några höga ljud ifrån sig. Så utifrån denna bestämmelse kan jag inte se att din hyresvärd har fog att neka dig att ta in ljudbåset i din lägenhet.

Du får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda 12:23 Jordabalken

För att veta vilket det avsedda ändamålet är i ditt fall måste man titta på ditt hyresavtal, jag skulle dock utgå ifrån att ändamålet är att lägenheten skall användas som bostad. Det innebär att om du vill börja använda lägenheten som något annat än bostad så måste du komma överens om detta med din hyresvärd och då skapa ett nytt avtal. Denna bestämmelse innebär att hyresvärden har rätt att "lägga sig i" vad du gör i din lägenhet om det skulle vara så att du använder den som något annat än bostad t.ex., men det innebär inte att din hyresvärd kan bestämma över vilken hobby du utför i din bostad så länge du följer andra regler.

Du beskriver att musiken är din hobby och att du inte bedriver någon verksamhet inom området eller tjänar några pengar på musiken, därav bedömer även jag att musiken är en helt vanlig hobby för dig. Som jag skrev ovan så kan inte hyresvärden gå in och bestämma vilken hobby du utför i din bostad så länge du följer andra regler. Det innebär att så länge det inte finns avtalat mellan dig och din hyresvärd att du inte får utföra din hobby i lägenheten och så länge du t.ex. inte stör dina grannar med musiken, då finns det inget som ger din hyresvärd rätt att "lägga sig i" din hobby. Därav finns det ingenting i denna bestämmelse som enligt min bedömning hindrar dig från att varken utöva din hobby generellt sett, eller från att ta in ljudbåset i lägenheten.

Du är skyldig att vårda lägenheten, samt ersätta all skada som uppkommer genom ditt vållande 12:24 Jordabalken

Denna bestämmelse handlar om att du som hyresgäst måste ta hand om lägenheten under tiden du hyr den. Om du inte tar hand om den som du skall och det uppstår skador på grund av att du inte gör det du borde så blir du då ersättningsskyldig för dessa skador, detta gäller enligt huvudregeln även skador som dina eventuella gäster orsakar.

Detta innebär att om du genom att ta in ljudbåset i lägenhet eller genom att installera det eller fästa det (om installation eller fäste behövs) orsakar någon skada på lägenheten så är du skyldig att ersätta denna skada. Därav får du vara beredd på att stå för kostnaden för de eventuella skador som det kan orsaka lägenheten att ta in, samt ha ljudbåset i lägenheten. Utöver det rekommenderar jag dig även att kolla upp så att det är okej att ta in ett så pass tungt föremål i lägenheten, så att själva byggnaden tål vikten så att säga. Därav finns det inte heller i denna bestämmelse någonting som enligt min bedömning som ger din hyresvärd rätt i att neka dig att ta in ljudbåset, så länge du är beredd att betala kostnaden för eventuella skador.

Övriga bestämmelser

Utöver de bestämmelser som finns i jordabalken så kan det även finnas bestämmelser i ditt hyresavtal eller ordningsföreskrifter som din hyresvärd har som gäller den bostad du hyr. Eftersom jag inte vet innehållet i dessa tar jag inte med dem i min bedömning av din fråga. Jag rekommenderar dig dock att kolla upp så det inte finns några regler däri som kan ge din hyresvärd rätt i att neka dig att ta in ljudbåset.

Min samlade bedömning

Utifrån jordabalkens bestämmelser i hyreslagen kan jag inte finna någon regel som ger din hyresvärd rätt i att neka dig att ta in ljudbåset i din lägenhet. Utan så länge du följer reglerna i övrigt, så som att inte störa grannarna t.ex. så bör du få ta in ljudbåset. Du måste dock vara beredd att betala kostnaden för eventuella skador som kan uppstå på lägenheten på grund av ljudbåset. Det enda jag kan tänka mig som eventuellt kan påverka din rätt att ta in ljudbåset skulle vara om det är för tungt, då beskriver att det väger 200 kg. Därav rekommenderar jag dig även att kolla upp så att det är okej enligt hur byggnaden är konstruerad att förvara ett så tungt föremål där du tänkt att ha det ståendes. Så länge vikten är okej så är min bedömning i övrigt att du ska få ta in ljudbåset i din lägenhet!

Gäller samma regler för bostadsrätter?

För bostadsrätter så finns en annan lag som heter bostadsrättslagen (BL), vilken reglerar frågor kring bostadsrätter. Om du däremot hyr en bostadsrätt av en privatperson så gäller privatuthyrningslagen.

Mina råd till dig:

-Försök att prata med din hyresvärd och fråga efter hans rättsliga grund till att neka dig att ta in ljudbåset och förklara sedan utifrån mitt svar att du bör ha rätt att ta in ljudbåset.

-Om din hyresvärd inte lyssnar på din förklaring kan du testa att visa hyresvärden mitt skriftliga svar.

-Jag skulle även rekommendera dig att antingen mejla kring detta eller be din hyresvärd att skriva ned att hen godkänt ljudbåset om ni kommer överens om det då du vid mejl eller avtal har ett skriftligt bevis på er överenskommelse ifall hen skulle börja krångla kring det igen senare.

-Jag rekommenderar dig även att kolla upp så huset är byggt så att det fungerar att förvara ett 200 kg tungt föremål där du har tänkt att ha ljudbåset, så du inte skadar byggnaden, vilket kan bli dyrt för dig.

-Om din hyresvärd vägrar gå med på att du för in ljudbåset och du känner att du vill ha hjälp av ett juridiskt ombud som företräder dig så har vi jurister på vår Juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ditt ärende.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om det uppstår några frågetecken kring mitt svar eller om du önskar få en offert för vad det skulle kosta att få vidare hjälp av någon av våra jurister i ditt ärende så är du varmt välkommen att kontakta mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet. Jag önskar dig ett stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Elin EnglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000