Kan min hustrus hus tas i anspråk för mina skulder hos kronofogdemyndigheten?

2017-09-25 i Utmätning
FRÅGA
Min hustru har köpt ett hus för pengar hon ärvt, vi kommer att flytta dit hela familjen.Vi ska skriva äktenskapsförord.I fall jag har skulder som går till kronofogden kan väl inte hennes hus tas i anspråk för min skuld då?Min hustru oroar sig..Med tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel råder makarna över sin egendom och svarar för sina skulder, man är med andra ord inte skyldig att betala sin makes skulder. Äganderätten i sig påverkas inte av att man är gifta (1 kap 3 § ÄktB).

Fast egendom (det vill säga hus/fastighet) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den som är skuldsatt) enligt 4 kap 24 § UB. Om gäldenären har lagfart på fastigheten utgår man från att gäldenären äger den. I ert fall är det inte gäldenären (du) som står på lagfarten utan din hustru. Eftersom du inte står på lagfarten är det svårt att säga att "det framgår att egendomen tillhör dig", man utgår dessutom i dessa lägen från att man inte kan utmäta fastighet som någon annan har lagfart på.

Det kan dock vara så att du ändå ses som ägare, trots att du inte står på lagfarten. Så är fallet om man kan bevisa att det föreligger så kallad "dold samäganderätt". Dold samäganderätt föreligger om ni har förvärvat fastigheten med avsikt att äga den tillsammans och om ni båda har bidragit ekonomiskt till förvärvet. I dessa fall ser man det alltså som att ni båda äger fastigheten då ni är gifta, trots att bara din fru står på lagfarten. Det krävs dock enligt praxis ganska stark bevisning för att kunna visa att du ska anses vara ägare trots att du inte står på lagfarten (och därmed få huset utmätt). Du skriver även att det är din fru som har köpt fastigheten för helt egna pengar vilket innebär att du antagligen inte bidragit ekonomiskt till förvärvet. Om du inte har gjort detta kan du inte ses som dold samägare.

Sammanfattningsvis ska ni som huvudregel stå för era egna skulder. Ett hus kan bara utmätas om det framgår att det är gäldenärens, det faktum att du INTE står på lagfarten gör att man utgår från att det inte är ditt och därmed inte kan utmätas. Eftersom du och din fru är gifta blir fallet lite speciellt, det finns bland annat en princip om "dold samäganderätt" som kan kicka in. Om det kan bevisas att du på grund av denna ska anses vara samägare skulle kronofogdemyndigheten kunna utmäta din del av fastigheten. Det krävs dock ganska stark bevisning för att du ska anses vara ägare när det är din fru som står på lagfarten. Dessutom måste du bland annat ha bidragit ekonomiskt till förvärvet vilket det på frågan verkar som att du inte har. Detta talar mot ett dolt samägande.

Det jag avslutningsvis kan informera om är att kronofogdemyndigheten skulle kunna mäta ut en egendom även om den står som enskild egendom i ett äktenskapsförord. Vad man betecknar egendom som i äktenskapsförordet får bara betydelse vid en eventuell framtida skilsmässa eller dödsfall, det säger inget om vem som äger en egendom i dagsläget. Om kronofogdemyndigheten ska mäta ut egendom kollar de endast på vem som äger egendomen här och nu. Jag kan även lägga till att kronofogdemyndigheten alltid försöker undvika att mäta ut bostäder om det finns annan egendom att mäta ut istället.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?