Kan min gravida flickvän ansöka om uppehållstillstånd från Sverige?

2019-05-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!! Jag har svensk medborgarskap och gifte med mitt partner i utlandet som nu inväntar barn (gravid).. Jag studerar och jobbar som timanställd och har lägenhet med tillräckligt yta för oss .. Just nu min fru är här i Sverige för 3 månader (Schengen Visa)..Vad vi vill undvika, då det inte är bra att flyga långa perioder som gravid, är för henne att slippa åka tillbaka till Hemland för ett uppehåll tillstånd. Mitt fråga är , kan hon ansöka uppehållstillstånd från Sverige? Och ha tillåtelse att vara kvar under handläggningstiden ? Tack!!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om din flickvän kan ansöka om uppehållstillstånd från Sverige eftersom hon är gravid med ditt barn. Det är därför relevant att redogöra för när en ansökan om uppehållstillstånd måste göras.

När ska ansökan om uppehållstillstånd göras?
Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, men det finns undantag.
Det finns ett undantag i den 5 punkten som säger att en utlänning kan beviljas uppehållstillstånd efter inresa till Sverige. Det som krävs för att undantaget ska vara tillämpligt är att hon ska ha en stark anknytning till en person bosatt i Sverige och att det inte skäligen kan krävas att hon reser till ett annat land för att ge in ansökan där.


Det måste sedan göras en skälighetsbedömning i det enskilda fallet och pröva om det inte är skäligt att kräva att din flickvän reser till sitt hemland för att ansöka där. Det görs då en skälighetsbedömning efter de enskilda förutsättningar om det är skäligt eller inte att kräva att hon ska åka tillbaka för att ansöka där. Detta är en bedömning som migrationsverket gör. En person som väntar barn med en person som bor i Sverige kan i vissa situationer få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Det som krävs är då att man väntar barn med en person som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd.

Sammanfattningsvis borde du som utgångspunkt utgå från att huvudregeln är att hon måste resa till sitt hemland och ansöka om uppehållstillstånd därifrån. Dock finns det undantag om man är gravid med någon som är svensk medborgare/har permanent uppehållstillstånd, då kan man få söka tillstånd utan att lämna Sverige. Det som krävs för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas är att övriga villkor är uppfyllda för uppehållstillstånd, att försörjningskravet är uppfyllt samt att det inte är rimligt att personen ska resa tillbaka till sitt hemland.

Jag hoppas att det gav svar på din fråga även fast det är något otydligt. Migrationsverket gör alltså en individuell bedömning i varje enskilt fall och därför kan jag inte med säkerhet svara hur er situation kommer bedömas. Men jag hoppas det gav dig lite mer klarhet, även fast det inte finns ett klart och tydligt svar på din fråga.

Caroline Larsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll