Kan min frus systerdotterson från utlandet beviljas uppehållstillstånd i Sverige?

2019-07-07 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Min fru som är från Thailand men som är svensk medborgare, har en systerdotterson som inte har det så bra i Thailand. Pojken är 6 år gammal. Min fru har fyra barn som lever med oss, de kom hit januari -18 och innan dess så levde alla fem barnen nära varandra hos min frus mor. Pojkens mamma vill att han ska komma till oss, vi har startat processen för att adoptera honom och om vi adopterar så är det inget problem med uppehållstillstånd, då får han ju automatiskt svenskt medborgarskap. Problemet är att jag har barn sedan tidigare, och att dessa motsätter sig att jag adopterar pojken. Finns det något annat sätt vi kan gå till väga för att göra det möjligt för honom att komma och bo med oss i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag som är aktuell i ert fall och som avgör huruvida pojken kan beviljas uppehållstillstånd är utlänningslagen (UtlL). En person kan få uppehållstillstånd vid skyddsbehov, anknytning, arbete/studier/näringsverksamhet samt vid synnerligen och särskilt ömmande omständigheter. Det som främst blir aktuellt för din frus släkting är uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Uppehållstillstånd enligt anknytning ska ges för det som kategoriseras som kärnfamiljen. Med kärnfamiljen avses t.ex. make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (jfr 5 kap. 3 § UtlL). Det får beviljas uppehållstillstånd även för anhöriga utanför kärnfamiljen. Uppehållstillstånd får ges bland annat till en utlänning som inte ingår i kärnfamiljen men är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet (5 kap. 3 a § UtlL). Notera skillnaden mellan lagrummen, uppehållstillstånd ska ges i det första fallet och får ges i det andra.

Möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning används restriktivt. För att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon utanför kärnfamiljen krävs det tills vidare att den som åberopas som anknytningsperson ska kunna försörja både sig själv och utlänningen, samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (5 kap. 3 b § UtlL med hänvisning till 9 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige).

I ert fall innebär det att om ni inte kan adoptera pojken måste han ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Det enda som är aktuellt är att han ansöker uppehållstillstånd på grund av anknytning. Eftersom pojken inte ingår i kärnfamiljen är möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd betydligt mindre då bestämmelsen används restriktivt. Det krävs att han ses som nära anhörig, att han har ingått i samma hushåll som din fru och att det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan dem och som fanns redan i hemlandet. Ett sådant skulle eventuellt kunna vara om din fru t.ex. tog hand om honom och verkade som hans mamma, även om hon inte är det. För att ansöka om uppehållstillstånd måste pojken göra det från sitt hemland, ansökan ska ske som utgångspunkt ske före inresan i Sverige (5 kap. 18 § första stycket UtlL).

Om ni har möjlighet att adoptera pojken torde det vara det enklaste sättet för honom att få uppehållstillstånd i Sverige. Finns det inte möjlighet till adoption kan det ansökas om uppehållstillstånd på grund av anknytning till din fru. Möjligheterna till framgång är tyvärr små då bestämmelserna används restriktivt. För det fall att pojken får avslag på ansökan går det att överklaga beslutet. Om så är fallet kan en jurist på Lawlines juristbyrå vara behjälplig med att överklaga beslutet. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (949)
2019-12-10 När börjar tidsgränsen för ansökan om svenskt medborgarskap löpa?
2019-12-08 ​Överklaga beslut om uppehållstillstånd för besök
2019-12-08 Kan pojkvän från Gambia besöka Sverige?
2019-12-06 Preskription av utvisningsbeslut meddelat till följd av brott

Alla besvarade frågor (75543)