Kan min fru stanna i Sverige under handläggningstiden?

Jag gifte mig i juli 2018 med en brasiliansk medborgare.

Om jag förstår det rätt så kan hon bara vara här max 90 dagar under en 180 dagars period innan ansökan och att flytta hit är godkänd av migrationsverket.

Väntetiden beräknas till 11-19 månader ,det känns orimligt.

Finns det något sätt att förlänga tiden hon kan vara här innan beslut är fattat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, men det finns undantag.

Det finns ett undantag i den 5 punkten som säger att en utlänning kan ansöka om uppehållstillstånd efter inresa, om personen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Det måste då göras en skälighetsbedömning i det enskilda fallet och pröva om det inte är skäligt att kräva att din fru reser till sitt hemland för att ansöka där. Det görs då en skälighetsbedömning efter de enskilda förutsättningar om det är skäligt eller inte att kräva att hon ska åka tillbaka för att ansöka där. Detta är en bedömning som migrationsverket gör. Det finns även en del andra punkter i paragrafen som säger att man inte behöver ansöka om tillstånd innan inresa, vilket du kan läsa mer om här om det skulle vara relevant. Dock får du utgå från att som huvudregel måste man ha fått ett beviljat tillstånd innan man reser till Sverige.


Får hon stanna under handläggningstiden?
Detta betyder alltså att om inga punkter i 5 kap. 18 § är uppfyllda, får hon inte vistas i Sverige under handläggningstiden. Några exempel på undantag då man får vistas i Sverige är om man ses som flykting, skyddsbehövande, det inte skäligen kan krävas att personen reser till annat land för att söka osv.

Sammanfattningsvis krävs det att något undantag i 5 kap. 18 § UtlL är uppfyllt för att hon ska kunna stanna i Sverige i väntan på beslut. Huvudregeln är alltså att de 90 dagarna inte kan förlängas om det inte finns ett tillämpligt undantag i lagen. Så som utgångspunkt bör du utgå från att det inte går att hon stannar i Sverige i väntan på beslut.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000