Kan min fru frånta mig faderskapet till vårt barn med okänd donator?

2017-08-04 i Faderskap
FRÅGA
HejJag och min fru fick ett barn med hjälp av en okänd donator utomlands. Nu är jag juridisk pappa till barnet men inte biologisk. Vårt förhållande ser mörkt ut och jag är rädd för skilsmässa. Min fråga är: kan min fru juridisk dra ifrån mig faderskapet om vi skiljer oss, då jag inte är biologiska pappa? om ja, finns det något sätt jag kan skydda mig mot det? jag älskar det barnet!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om föräldraskap finns i Föräldrabalken (FB)

Du kan inte fråntas ditt rättsliga faderskap till barnet
Trots att du inte är barnets biologiska pappa, så är du barnets juridiska pappa och detta kan varken du, barnet, din fru eller någon annan upphäva. Det spelar ingen roll om du och din fru är gifta eller skilda eller hur barnet kom till, i rättslig mening är du lika mycket barnets pappa som din fru är barnets mamma.

Rättsligt föräldraskap kan upphöra vid adoption
Det enda sättet att upphäva ditt föräldraskap till barnet är om barnet skulle adopteras av helt nya föräldrar eller av en eventuell ny make till din fru. Då skulle adoptivföräldrarna vara att anse som rättsliga föräldrar och allt släktskap med tidigare föräldrar skulle upphöra. (Föräldrabalken 4 kap. 8 §) Har barnet inte fyllt 18 år får det dock inte adopteras utan vårdnadshavande föräldrars samtycke. (Föräldrabalken 4 kap. 5 a §) Så länge du är vårdnadshavare till ditt barn, kan barnet alltså inte adopteras mot din vilja.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (373)
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest
2021-10-29 Faderskap när man inte är biologisk fader
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?

Alla besvarade frågor (97393)