Kan min fru bli juridisk förälder vid insemination?

2019-03-11 i Barnrätt
FRÅGA
Samkönat par. Gifta sedan flera år tillbaka. Får donerade spermier från en vi känner. Om donatorn avsäger sig allt. Kan min fru bli juridisk förälder? Plus tar dom dna prov för att fastställa faderskapet ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB). Utöver det, blir lagen om genetisk integritet (LGI) tillämplig också.

Socialnämndens skyldighet att fastställa föräldrar

Det som först är viktigt att tänka på är att barn har ett starkt skydd till rätten om information om sitt genetiska ursprung. Det innebär att socialnämnden har en skyldighet att fastställa vem som är far till barnet (2 kap 1 § FB). Samma skyldighet för socialnämnden finns även gällande barn till samkönade par där föräldraskap också måste fastställas. I ert fall är socialnämnden skyldig att utreda föräldraskapet för kvinnan som inte fött barnet, om ni genomgått insemination (2 kap 8 a § FB).

Vid den typ av insemination som du beskriver, givarinsemination, har socialnämnden en skyldighet att fastställa faderskapet och kommer därför inte att utreda föräldraskapet hos din fru. Det betyder alltså att givaren kommer att anses som barnets far (1 kap 5 § FB). Om det krävs för utredningen kommer DNA prov att göras.

Insemination i svensk sjukvård kan göra din fru till rättslig förälder

Det som krävs för att din fru ska anses vara rättslig förälder är att inseminationen sker enligt reglerna som finns i LGI, alltså inte givarinsemination. Där behövs bland annat att inseminationen sker på ett offentligt finansierat sjukhus (6 kap 2 § LGI). Hon behöver också lämna samtycke till inseminationen vilket medför att hon anses som rättslig förälder till barnet (1 kap 9 § FB).

Andra alternativ

Det är tyvärr så att det finns begränsningar i en samtyckande kvinnas möjligheter att bli rättslig förälder till ett barn som inte tillkommit genom insemination som följer av LGI. Ett alternativ är att din fru kan ansöka om adoption och på så sätt bli rättslig förälder. Det förutsätter dock att fadern avskriver sitt föräldraskap och samtycker till adoptionen (4 kap FB).

Barnet har rätt att veta vem givaren är

Skulle ni göra en insemination enligt LGI, har ett barn som uppnått tillräcklig mognad rätt att ta del av information om givaren (6 kap 5 § LGI). Det är bara barnet som har rätt till informationen om givarens identitet. Det kommer dock inte att påverka er ställning som rättsliga föräldrar (1 kap 3 § FB).

Sammanfattning

Det lättaste sättet för din fru att bli rättslig förälder är att ni genomgår en behandling enligt LGI. Alternativt att din fru adopterar barnet, men då krävs som sagt samtycke från givaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1179)
2019-05-24 Hur kan jag som storebror hjälpa min lillasyster om jag misstänker att hon far illa hemma?
2019-05-24 Finns det en lag om att barnen måste bo varannan vecka hos respektive förälder?
2019-05-24 Vem är vårdnadshavare
2019-05-23 Vad kan jag göra om jag och min dotters pappa inte kommer överens om ändring av boende?

Alla besvarade frågor (69283)