Kan min förälder förbjuda vem jag får träffa när jag är 18 år?

2020-10-28 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är 18 år gammal och har flyttat hemifrån, både min pappa och min brors mamma tillåter inte mig att träffa min bror. Har de verkligen rätt att neka mig det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i föräldrabalken (FB) och lagen om kontaktförbud.

Din pappa och din brors mamma kan inte förbjuda dig från att träffa din bror

Vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Vårdnadshavaren ska även ta allt större hänsyn till barnets egen vilja i takt med barnets stigande ålder och utveckling (6 kap. 11 § FB). Att du är 18 år och därmed myndig tyder på att din egen vilja ska respekteras (9 kap. 1 § e contrario FB). Det innebär att din pappa och din brors mamma, rent rättsligt, inte kan neka dig från att träffa din bror.

Kontaktförbud kan dock begränsa vem som får träffa dig

Ett kontaktförbud kan dock rent rättsligt begränsa vem som får träffa dig (1 § första tycket lagen om kontaktförbud). Ett kontaktförbud kan meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda (1 § andra stycket lagen om kontaktförbud) Förbudet kan begäras av någon annan än den personen som kontaktförbudet ska skydda, t.ex. en förälder, om det finns anledning till detta (7 § lagen om kontaktförbud).

Skyddspersonen måste vilja att ett kontaktförbud meddelas

Om din pappa eller din brors mamma tar initiativ till en begäran om kontaktförbud som gäller dig, måste det dock klarläggas om du vill att kontaktförbud meddelas. Det sker vanligtvis genom att polisen kontaktar dig som skyddsperson. Du kan då meddela att du vill träffa din bror, och då kommer inte ett kontaktförbud att meddelas om inte det finns ett behov och en åklagare prövas målet på eget initiativ (7 § lagen om kontaktförbud).

Sammanfattningsvis har din pappa och din brors mamma ingen juridisk rätt till att neka vem du får träffa. Kontaktförbudet kan också endast meddelas ifall ovannämnda omständigheter är uppfyllda och du samtycker till kontaktförbudet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93218)