Kan min far testamentera sitt hus till någon annan än mig?

2020-10-30 i Testamente
FRÅGA
Min far har gått bort och jag är enda barnet. I testamentet står det att min kusin skall ärva huset mot att ta över befintligt lån.Kan jag bestrida detta och själv ta över lån och huset.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB). Jag utgår i mitt svar från att din far inte var gift då han avled.

Vem ska ärva?

Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).

Detta innebär alltså att det är du som ensam bröstarvinge som ska ärva all din fars kvarlåtenskap.

Testamente kan förändra arvsordningen

Den som är över 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente och på så sätt åsidosätta den legala arvsordningen jag beskrivit ovan (9 kap. 1 § ÄB). För att ett testamente ska vara giltigt ska det upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Det var alltså möjligt för din far att upprätta ett testamente och ange att din kusin ska ärva huset. Huvudregeln är att testamenten ska respekteras och testatorns vilja är viktigt (11 kap. 1 § ÄB). Det finns dock en möjlighet för dig som bröstarvinge att begära jämkning av testamentet. Detta gäller om din laglott inskränks genom testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Vad innebär laglott?

Som jag skrivit ovan är det den avlidnes bröstarvingar som ska ärva enligt den legala arvsordningen. Bröstarvingarna ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Hälften av arvslotten utgör laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Då du är ensam bröstarvinge är din arvslott 100 % av din fars kvarlåtenskap och din laglott är således 50 % av kvarlåtenskapen. Detta innebär att du har rätt att ärva 50 % av din fars kvarlåtenskap och därmed kan begära jämkning av ett testamente som inskränker denna rätt. Denna rätt för bröstarvingar är absolut och kan inte åsidosättas oavsett hur testamentet är utformat.

Slutsats

Eftersom jag inte vet hur mycket kvarlåtenskap din far lämnat efter sig, och därför inte vet hur stor del av kvarlåtenskapen som huset utgör, kan jag inte ge dig ett exakt svar. Som jag beskrivit ovan har du rätt till din laglott, alltså 50 % av kvarlåtenskapen. Om din fars testamente som förordnar att huset ska gå till din kusin inskränker din möjlighet att få ut din laglott kan du begära att testamentet jämkas så att du får ut din laglott.

Du måste påkalla jämkning inom sex månader från att du tog del av testamentet för att din rätt inte ska gå förlorad (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2840)
2021-05-13 Vem ärver om en testator och en testamentstagare avlider samtidigt?
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?
2021-05-10 Hur fördelas arv när det finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (92198)