Kan min exsambo mot min vilja ändra vårt gemensamma barns efternamn?

2015-09-13 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min exsambo och jag har en son tillsammans och delad vårdnad. Min son heter mitt efternamn som det är nu,och nu börjar mitt ex säga att hon vill att våran gemensamma son ska heta hennes efternamn också. Vilket jag inte vill,hon säger nu att hon skulle gå vidare med detta. Min fråga är då,eftersom vi båda var överens att han skulle heta mitt efternamn när han föddes kan hon påtvinga sitt efternamn på honom då imot min vilja via laglig rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

Nej, din exsambo kan inte mot din vilja påtvinga er son sitt efternamn.

Utredning

Vårdnad om barn regleras i Föräldrabalken (FB) och namn regleras i Namnlagen.

Gemensam vårdnad

Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barns personliga angelägenheter, såsom barnets namn, se FB 6:11. När barnets föräldrar har gemensam vårdnad gäller i princip att de skall vara överens och att de tar beslut om vårdnaden gemensamt, se FB 6:13.

Om en av vårdnadshavarna är exempelvis sjuk så kan visserligen den andra vårdnadshavaren fatta beslut ensam. Det gäller dock inte beslut som är av ingripande betydelse (om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det) eller beslut som kan skjutas upp utan olägenhet, se FB 6:13 st. 2. Att byta barnets namn anses vara av sådan betydelse för barnet att för det krävs att båda vårdnadshavarna medverkar.

Gemensam vårdnad och barnets namn

Ansökan om att byte ett barns namn görs av barnets vårdnadshavare, se 48§ Namnlagen. Vid gemensam vårdnad så måste därför anmälan om namnbyte göras av båda vårdnadshavarna. En anmälan kan inte ske om de inte är överens. En av vårdnadshavarna kan alltså inte mot den andra vårdnadshavarens vilja byta barnets namn hos domstol.

Jag ska nämna två saker till som också kan vara bra att veta:

Även om ni beslutar att din ex- sambo av någon anledning ska få ensam vårdnad om ert barn, så kan hon i princip inte mot din vilja frånta ert barn ditt efternamn. När ett barn bär ett efternamn från en förälder som inte är vårdnadshavare, så krävs att den föräldern samtycker till att barnet byter namn (eller att en domstol anser att namnbytet är förenligt med barnets bästa), se 6§ Namnlagen.

När barnet är över 12 år får ansökan om byte av barnets namn göras utan barnets samtycke endast om barnet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke, exempelvis på grund av en psykisk störning, se 48§ st. 1 mening 2 Namnlagen. När barnet fyllt 12 år krävs alltså i princip barnets samtycke för att barnet ska byta namn.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1547)
2020-10-22 Ändring av vårdnad, boende och umgänge.
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval

Alla besvarade frågor (85243)