FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/12/2020

Kan min exman neka mig att träffa barnen?

Jag och min exman är snart skilda och vi har två små gemensamma barn. Eftersom jag flyttade från honom så är barnen skrivna hos honom fortfarande. Just nu pratar vi bra, men om vi skulle bli osams, kan han neka mig att träffa barnen när vi är skilda eftersom de står skrivna hos honom båda två? Hörde detta från en annan att det kan hända nämligen. Finns det I så fall något sätt som gör att det inte hända? Kan jag göra eller skriva något för att detta inte ska kunna ske?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta om din exman kan neka dig att träffa barnen, när barnen är folkbokförda hos honom. Jag kommer även förklara vad du kan göra för att se till att barnens boende och umgänge regleras på ett bra sätt.

Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag.

Det framgår inte av frågan om ni har delad vårdnad. Vidare framgår det inte om ni har kommit överens om att barnen även i fortsättningen ska bo hos din exman samt hur umgänget med dig i så fall ska bli.

Barnens bästa är avgörande

Din exman kan inte neka dig att träffa barnen enbart därför att de är folkbokförda hos honom. Barnen har rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska det fästas särskilt avseende vid om barn utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska vidare beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap., 2 a §, FB). Slutligen ska barnets vilja beaktas, men i praxis är det är först när ett barn är nära tonåring att barnets explicita vilja kan vara utslagsgivande.

Ni kan avtala om barnens boende samt umgänget

Om ni inte har avtalat vem barnen ska bo med kan ni börja med att prata om detta, och försöka hitta en lösning. Frågor om vårdnad, boende och umgänge kan regleras i samband med äktenskapsmål (6 kap., 17 §, 1 stycket, ÄktB).

Om barnen ska bo hos din exman har de rätt till umgänge med dig (6 kap., 15 §, FB).

Vem är vårdnadshavare?

Om ni var gifta vid barnens födelse har ni gemensam vårdnad. Om ni inte var gifta har du ensam vårdnad. Detta kan dock ha ändrats, till exempel genom att ni har ingått äktenskap efter barnens födelse eller har ändrat vårdnaden genom avtal (6 kap., 3 & 6 §, FB).

När man har vårdnad om barn har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap., 11 §, FB). Om vårdnaden är gemensam ska ni ta gemensamma beslut om barnens personliga angelägenheter (till exempel skolval, folkbokföringsadress och liknande beslut).

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag önskar dig god jul och gott nyår!

Vänligen,

Geske Lovmand HvidRådgivare
Hittade du inte det du sökte?