Kan min exmake sälja vårt gemensamma hus fastän jag inte skrivit under och ej hunnit få en ny bostad?

2021-01-29 i Bodelning
FRÅGA
Kan min exmake sälja vårt gemensamma hus fastän jag inte skrivit under och ej hunnit få en ny bostad?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag tolkar det som att din fråga gäller er gemensamma borstad och att ni inte har gjort någon bodelning. Lagen som är tillämpligt här är Äktenskapsbalken.

Vad som utgör makars gemensamma bostad anges i 7 kap. 4 § ÄktB:

1.fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål,

2.fast egendom som makarna eller någon av dem innehar med nyttjanderätt i förening med byggnad på egendomen som makarna eller någon av dem äger, om byggnaden är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål,

3.byggnad eller del av byggnad som makarna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål,

4.byggnad eller del av byggnad som makarna eller någon av dem har rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i 5 kap.bostadsrättslagen (1991:614), om rätten gäller en lägenhet som när avtalet träffades var avsedd att bli makarnas gemensamma hem och att innehas huvudsakligen för detta ändamål.

För att din exmake skulle kunna sälja er gemensamma bostad krävs ditt samtycke (7 kap. 5 § ÄktB) eller tillstånd från tingsrätten (7 kap. 8 § ÄktB).

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96482)