FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/02/2019

Kan min exmake säga nej till att jag besöker min syster med vårat barn?

Min exmake tycker inte om min syster bara för att hon inte tycker om honom. Han motsäger sig att våra gemensamma barn ska få följa med till henne när jag åker dit för att hälsa på. Måste jag rätta mig efter det eller måste han i så fall ansöka om besöksförbud eller något liknande?

Lawline svarar

Hejsan!

Jag förutsätter att ni har delad vårdnad i mitt svar. Tillämplig lag är Föräldrabalken och jag kommer hänvisa till den lagen om inget annat nämns.

Bedömning
Enligt 6kap 13§, och 11§ har båda vårdnadshavare en skyldighet och en rättighet att få bestämma i deras barns liv. Föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar ska tillsammans besluta i frågor som rör barnet. Det betyder inte att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut. Om föräldrarna inte bor tillsammans måste med nödvändighet den förälder som har barnet hos sig träffa de flesta vardagliga besluten, se prop. 1997/98:7 s. 54 f. Det kan gälla frågor om barnets mat och kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid, se prop. 1975/76:170 s. 178.

Slutsats
Med vägledning från propositionerna kan följande konstateras. När du utövar vårdnaden för barnet så behöver du inte ha hans samtycke gällande vardagliga beslut som fritid, sovtider, klädsel, mat m.m. Han kan därför inte begära med rättslig verkan att du inte besöker din syster på grund av att han inte gillar henne.

Hoppas jag kunde besvara din fråga. Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”