Kan min egendom utmätas för min sambos skulder?

Min sambo handlar dyra kläder på kortkredit och jag börjar bli orolig då hennes skulder bara ökar, jag fick nyligen reda på att hon har ett stort behov av märkes kläder och allt detta har hon då köpt på kredit. Kan kronofogden börja jaga Mig om hon inte kan betala sina skulder eller kan det påverka Mig ekonomiskt på något annat sätt? Vi är alltså endast sambos.

Lawline svarar

 Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du vill veta om Kronofogden kan utmäta din egendom för din sambos skulder, eller om du kan påverkas ekonomiskt på något annat sätt. 

Allmänt om utmätning i samboförhållanden

Bestämmelser om utmätning finns i utsökningsbalken (UB). Vid utmätning är det bara den skuldsattes egendom som ska utmätas för dennes skulder, vilket framgår av 4 kap. 17 § UB. Egendom som en skuldsatt har i gemensam besittning med en sambo antas den skuldsatte äga, och den icke skuldsatta sambon måste då bevisa att det är den som äger egendomen (eller att egendomen är samägd) för att undanta den från utmätning, enligt 4 kap. 19 § UB. Det brukar kallas för att den som påstår sig ha bättre rätt till egendom i en skuldsatts besittning har bevisbördan för detta. 

Har en egendom utmätts med stöd av 4 kap. 19 § UB gäller dock att Kronofogden ska förelägga någon (som inte är den skuldsatte) som påstår sig vara ägare till egendomen att väcka talan om rätt till egendomen, om skäl för detta föreligger (4 kap. 20 § UB). Det krävs då generellt sett att tredje man visat sannolika skäl för sin rätt för att ett sådant föreläggande ska meddelas. Vilka skäl som ska visas beror mycket på vad det är för typ av egendom, och går inte att säga generellt.

Bedömningen i ditt fall

Kronofogden kan utmäta din egendom för din sambos skulder, om inte du kan bevisa att egendomen tillhör dig eller är samägd. Om egendomen utmätts, och du ändå påstår dig vara ägare, kommer Kronofogden ge dig tillfälle att inom en månad väcka talan om egendomen om du kan visa sannolika skäl för din rätt. Domstol får då utreda vem som faktiskt äger egendomen. 

När någon hamnat hos Kronofogden brukar det dock inte börja med att de åker hem till den skuldsatte och börjar utmäta egendom, utan de utmäter egendom i viss ordning. De börjar med den skuldsattes kontanta medel, lön och annat som innebär så lite olägenhet som möjligt för den skuldsatte. Du kan läsa mer om i vilken ordning Kronofogden utmäter egendom på deras hemsida, se här. 

Din sambos skulder kan alltså påverka dig på olika sätt, eftersom ni ändå har gemensam ekonomi. Mer ingående hur just du kan påverkas är dock svårt för mig att redogöra för, eftersom jag inte vet något om er situation. 

 Sammanfattning

Din egendom kan alltså utmätas för din sambos skulder, om egendomen finns i er gemensamma besittning. Detta betyder dock inte automatiskt att du kommer förlora egendomen, men du kan behöva tvista om den. Kronofogden följer dock en viss turordning, och det är först när det gått ganska långt som er fysiska egendom börjar utmätas. Dock påverkas man i stort sett alltid av ens sambos ekonomi, eftersom man har gemensamt hushåll. 

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!

Med vänliga hälsningar, 

Erik von ZweigbergkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo