Kan min dotters sambo vara bouppteckningsförrättare efter min död?

FRÅGA
Kan min dotters sambo utses bouppteckningsförättare efter min död?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB).

En bouppteckningsförrättare väljs av dödsbodelägarna

Det är dödsbodelägarna som utser bouppteckningsförrättare (ÄB 20 kap. 2 § första stycket). Dödsbodelägarna är de som har rätt till arv eller bodelning och kan till exempel vara make/sambo, barn eller universella testamentstagare. I ditt fall kan till exempel din dotter utse sin sambo som bouppteckningsförrättare.

En bouppteckningsförrättare får inte ha eget intresse av dödsboet

Lagen ställer upp två krav på dem som ska vara bouppteckningsförrättare och det är de ska vara kunniga och trovärdiga gode män (ÄB 20 kap. 2 § första stycket). Det viktiga är egentligen bara att en bouppteckningsförrättare inte har något eget intresse av dödsboet. I ditt fall kan ju inte din dotters sambo ärva något av dig (om det inte finns testamente) och därför har sambon med största sannolikhet heller inget intresse av dödsboet.

Sammanfattning

Så länge din dotters sambo inte har något intresse av dödsboet och inte ska ärva något alls av dig så ser jag inga hinder för att sambon inte skulle kunna väljas som bouppteckningsförrättare.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1080)
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?
2021-06-08 Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?
2021-06-03 Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?
2021-05-29 Hur kan tillsyn över en boutredningsman utövas?

Alla besvarade frågor (93069)