FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt17/07/2019

Kan min dotters make förhindra en separation?

Min dotter har barn med gift man som hon bor tillsammans med. Nu vill hon flytta ifrån honom med barnen. Vilken rätt har han att hindra henne från att göra det? Mannen ifråga kommer troligen att med alla medel hindra en sådan separation.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I mitt svar till dig kommer jag främst att fokusera på huruvida din dotter kan flytta med barnen utan makens samtycke. Att hon rent fysiskt flyttar från det gemensamma hemmet har hon givetvis rätt till, däremot finns det vissa inskränkningar vad gäller barns boende. Min utgångspunkt i svaret är att din dotter och hennes man har gemensam vårdnad om barnet/barnen.

En vårdnadshavare har en rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter samt ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § Föräldrabalken, FB). Vart ett barn ska bo är typiskt sett en av de saker vårdnadshavaren ska bestämma om. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna ska besluten tas gemensamt (6 kap. 13 § FB). I din dotters fall innebär det att hon inte får ändra barnets/barnens boende utan makens samtycke.

Att maken inte samtycker innebär däremot inte per automatik att din dotter i förlängningen är förhindrad att ändra barnens boende. Om vårdnadshavare inte kan komma överens om barns boende kan i slutändan domstolen avgöra såväl vart barnen ska bo, som när det ska ske ett umgänge med den förälder det inte bor med. Det går att begära att domstolen beslutar vem av föräldrarna barnet ska bo med (6 kap. 14 a § FB), att domstolen ska besluta om umgänge med den förälder barnet inte bor med (6 kap. 15 a § FB) och/eller att det ska ske en ändring i vårdnaden (6 kap. 5 § FB).

Som svar på din fråga innebär det att din dotters make inte kan hindra separationen. Om din dotter ansöker om skilsmässa ska den föregås av en betänketid om de har barn under 16 år eller om det bara är din dotter som vill skiljas. Betänketiden innebär att dom om äktenskapsskillnad kan meddelas tidigast sex månader efter ansökan om skilsmässa (jfr 5 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Även om din dotter och hennes make inte blir skilda förrän efter sex månader har hon givetvis rätt att flytta ut närhelst hon vill, det är inget han kan hindra. Han kan däremot hindra en flytt av barnets/barnens boende. Om din dotter och hennes make inte kan komma överens om barnets/barnens boende finns det möjlighet att begära att domstolen beslutar om boende, umgänge och vårdnad. I alla sådana beslut ska vad som är bäst för barnet/barnen vara avgörande, inte vad som är bäst för någon av föräldrarna.

Det bästa är alltid om föräldrarna kan komma överens om barns boende och umgänge. Det är även en utgångspunkt domstolen har. Den kommun din dotter bor i erbjuder genom familjerätten samarbetssamtal mellan föräldrar i bland annat separation vilket kan vara en hjälp för att komma överens. Om frågan om barns boende, umgänge eller vårdnad går till domstol är det oftast ett inledande förslag från domstolen att föräldrarna först ska försöka enas i samarbetssamtal.

Exakt vad som är bäst i din dotters fall är svårt att avgöra utifrån den lilla information jag har i din fråga. Då du beställt telefonuppföljning kan vi däremot prata vidare om vilka möjligheter som finns och vad hon bör göra i nuläget. Jag kommer att ringa dig för telefonuppföljning på fredag, den 19 juli klockan 10.15. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma, så bokar vi en annan tid. Du når mig på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”