Kan min bror vid min bortgång ärva mitt hus trots att jag har väldigt stora skulder?

FRÅGA
Om jag skulle falla bort under en skuldsanering men fått behålla huset med fortsatta bo lån ärver då min bror huset med resterande bo lån eftersom jag inga barn har???
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den legala arvsordningen


Den legala arvsordningen regleras i ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 1-3 §§. Bröstarvingar (avkomlingar) och dessas avkomlingar ärver i första hand. Så länge det finns en avkomling eller ett barn till en avkomling så går hela arvet till denne.

Finns inga bröstarvingar så går arvet istället uppåt och föräldrarna ärver i andra hand.


Den avlidnes syskon ärver först om båda eller någon av föräldrarna gått bort. Om båda föräldrarna gått bort ärver den avlidnes syskon hela kvarlåtenskapen. Om enbart en förälder gått bort så ärver den efterlevande föräldern halva kvarlåtenskapen och syskonen får dela på den andra halvan.


Din bror ärver alltså dig om du inte har några barn eller föräldrar kvar i livet. Om du har andra syskon så kommer alla syskon att ta lika stor del var av arvet.Ett dödsbos skulder


Huvudregeln i svensk rätt är att man inte kan ärva en persons skulder. Däremot används dödsboets tillgångar för att betala av dess skulder i den mån det räcker.


Ifall du skulle gå bort kommer en bouppteckning över dina egendomsförhållanden så som de såg ut vid tillfället för din bortgång att upprättas enligt ÄB 20 kap. 1 §. Dödsboets skulder ska då betalas med dess tillgångar innan något arvskifte kan ske, vilket kan sägas framgår av ÄB 21 kap. 4 §. I de fall dödsboets skulder överstiger dess tillgångar (vilket jag gissar är fallet i din situation eftersom du skriver att du genomgår en skuldsanering) kommer inte alla borgenärer att kunna få fullt betalt för sina fordringar.


De borgenärer med någon sorts säkerhet i din egendom (exempelvis banker brukar ha privatpersoners hus som säkerhet i fastighetspant när de ger ut stora krediter som bolån eller andra större lån för investering) kommer att få bestämma om de vill realisera, dvs sälja, egendomen för att få täckt sin fordran. I ert fall innebär det att banken kommer att få chansen att sälja huset för att få täckt sin fordran innan din bror får ärva dig.


Om din bror skulle ha ett stort intresse för att ärva huset så finns eventuellt möjligheten att han kan komma överens med banken om att överta bolånet mot att banken inte realiserar huset. Detta är en tänkbar lösning eftersom banken inte är intresserad av huset i sig, utan enbart av att få betalt. Om din bror skulle ta över lånet så slipper man från bankens håll kostnaderna för att sälja huset och man tjänar dessutom troligtvis in ett större belopp i och med att din bror behöver betala ränta på bolånet.

Detta är en praktiskt tänkbar lösning, men jag reserverar mig för att det eventuellt inte går, eftersom jag inte vet hur det går till i praktiken och jag vet inte heller hur villiga bankerna är att byta gäldenär för sina fordringar. Det är dock en möjlighet som är värd att utforska om din bror gärna vill behålla huset.Sammanfattande svar


Din bror kommer att ärva dig om du inte har några avkomlingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv) eller föräldrar kvar i livet. Däremot kommer han som utgångspunkt inte att ärva någonting så länge dina skulder överstiger dina tillgångar vid din bortgång. Den egendom av värde som finns i dödsboet går åt till att betala dödsboets skulder. Eventuellt går situationen att lösa enligt mitt förslag ovan om att din bror ingår en överenskommelse med banken, men i och med att jag inte är helt säker på om det går eller om banken vill så är det ingenting jag kan lova fungerar. Det finns därför anledning att åtminstone utgå ifrån att din bror inte kommer att ärva någonting om dina skulder överstiger dina tillgångar vid din bortgång.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97612)