Kan min bostadsrätt bli utmätt för skulder mitt handelsbolag har?

2020-11-10 i Utmätning
FRÅGA
HejJag har ett litet företag och den är skuldsatt och kommer förmodligen att gå i konkurs. Men jag har en bostadsrätt där jag, min fru och min 26 åriga son bor. Får jag behålla min bostad om det blir utmätning av handelsbolaget eller kommer vi bli vräkta?
SVAR

Hej, tack för att du kontaktar Lawline.

En utmätning kan bara beviljas om det finns en exekutionstitel, (3 kap. 1 § UB), och ett exempel på en vanlig sådan är ett betalningsföreläggande. Kortfattat innebär det helt enkelt att kronofogden utreder och fastställer att man har en skuld som man är skyldig att betala.

Det innebär att din andel i handelsbolaget kan utmätas om det är proportionerligt och nödvändigt för att få ut dina skulder (4 kap. 2-3 §§ UB). Detta ska dock göras med så liten olägenhet för dig som möjligt (4 kap. 3 § andra stycket UB). Eftersom man är personligt betalningsansvarig i ett handelsbolag (2 kap. 20 § Handelsbolagslagen) innebär det också att även om din andel utmäts, och detta inte skulle täcka dina skulder kan dina privata egendomar komma att bli föremål för utmätning.

För att man ska kunna utmäta krävs att;

- egendomen tillhör den skuldsatta (4 kap. 17-19 §§ UB),

- att egendomen kan säljas (4 kap. 3 § UB),

- att egendomen har ett ekonomiskt värde (4 kap. 3 § UB),

- tillgångar som hör samman inte får skiljas åt enligt ett s.k. splittringsförbud (4 kap. 6 § UB),

- Gäldenären måste få behålla det som krävs för att kunna försörja sig och sin familj

(5 kap. 1-4 §§ UB).

Huvudregeln är alltså att kronofogden kan utmäta all egendom som gäldenären (dvs du) äger. Detta inkluderar även din bostadsrätt, men generellt brukar kronofogden försöka undvika att utmäta bostäder. En bostadsrätt kan tex undantas från utmätning om det är gäldenärens stadigvarande bostad och om det med hänsyn till bostadsrättens värde och utifrån gäldenärens behov vore oskäligt att utmäta den (5 kap. 1 § stycke ett punkt sex UB). Det kortfattade svaret på din fråga blir alltså att kronofogden kan utmäta din bostadsrätt, men om du tex kan visa att det skulle vara oskäligt kan det finnas möjlighet att den inte utmäts. Det blir svårt för mig att bedöma vad som gäller i just ditt fall, då en sådan bedömning alltid måste göras utifrån varje enskilt fall.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Önskar dig lycka till och hoppas att det löser sig!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98506)