Kan min biologiska förälders barn ärva mig?

FRÅGA
Vem ärver mig?Vi var en familj på fyra. Jag min syster och två föräldrar. Mina föräldrar är avlidna. Min mamma var min biologiska mamma men min pappa adopterade mig som liten då de två träffades. Min (halv-)syster inom denna legala familj lever idag. Nyligen har jag fått reda på att jag har två (2) biologiska halvsyskon, på min biologiska pappas sida. Jag har själv inga barn och är ogift. Jag vill att endast min syster från den familj jag vuxit upp i ska ärva min kvarlåtenskap. Regleras detta i lagen eller måste jag skriva ett testamente? Det vill säga; har mina nyfunna biologiska halvsyskon automatisk arvsrätt efter mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I samband med att din pappa adoptera dig anses du som barn till honom och inte till din biologiska pappa, detta framgår av 4 kap 8 § Föräldrabalken. Detta innebär att de rättsliga banden med din biologiska pappa upphör helt.

Då du inte har egna barn skulle din kvarlåtenskap egentligen tillfalla dina föräldrar (din mamma och adoptivpappa). Då dem båda är avlidna kommer din halvsyster att träda i deras plats och därmed ärva allt (2 kap. 2 § Ärvdabalken). Dina nyfunna syskon har alltså inte rätt till något arv från dig.

Den legala arvsordningen följer med andra ord dina önskemål och du behöver alltså inte upprätta ett testamente.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91095)