Kan man villkora bröstarvingars laglott?

2017-12-30 i Testamente
FRÅGA
Min son har skrivit i sitt testamente att hans barn ska få ut sitt arv först när de fyllt 21 år. Fram till dess ska arvet förvaltas av utsedd förvaltare. Tanken med detta förbehåll är att barnen ska bli vuxna innan arvet faller ut samt minska risken att arvet missbrukas av hans fd sambo, som har vårdnaden av barnen. Min fråga är om detta förbehåll även gäller för laglotten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelse om testamente och laglott finns i Ärvdabalken.

I 7 kap 1 § ÄB framgår det att hälften av en bröstarvinges arvslott utgör dennes laglott och man har alltid rätt att få ut sin laglott oavsett vad testamentet har för villkor. Om ett testamente kränker bröstarvinges rätt till att få ut sin laglott så måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet, 7 kap 3 § första stycket ÄB.

För att man ska få ut sin laglott krävs det alltså en aktiv handling av bröstarvingen. Om bröstarvingen inte påkallar jämkning inom 6 månader från det att hon/han fick ta del av testamentet så har denne inte rätt att få ut laglotten, 7 kap 3 § sista stycket ÄB. Det är viktigt att komma ihåg att varje enskild bröstarvinge måste påkalla jämkning. Begäran om jämkning av testamente görs i domstol (i fall där det går kan man också vända sig direkt till testamentstagaren) och då kommer bröstarvingarna att få ut sin laglott oavsett vad som står i testamentet, 14 kap 5 § sista stycket ÄB.

Svaret på din fråga är alltså att om din son testamenterar hans barns laglott så kommer det innebära att de måste begära jämkning vid domstol för att få ut den – vilket de i så fall kommer att få ut oavsett vad som står i testamentet. Om jämkning ej sker inom 6 månader så förlorar de rätten till laglotten vilket innebär att villkoren i testamentet kommer även att gälla dessa.

Med vänliga hälsningar

Lovisa Sidén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98667)