FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/08/2018

Kan man vid gemensam vårdnad av barn flytta långt ifrån barnet utan samtycke?

Jag och min fd sambo har en 6 årig son tillsammans med gemensam o delad vårdnad.

Barnets far har nu beslutat att flytta 60 mil här i från utan mitt samtycke.

Han bara förväntar o kräver att jag tar våran son på heltid.

Kan man bara göra så????

Har jag något rättighet här?

Kan jag säja "nej jag går inte med på detta "???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor gällande vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken (FB).

Som gemensamma vårdnadshavare har ni ett gemensamt ansvar
Eftersom du och din f.d. sambo har gemensam vårdnad om er son har ni gemensamt, som vårdnadshavare till er son, både en rätt och en skyldighet att gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § och 13 § FB. En vårdnadshavare får enbart fatta egna beslut utan den andre vårdnadshavarens tillåtelse när det finns giltig ursäkt till det i form av frånvaro, sjukdom eller liknande förhinder samt gällande vardagliga beslut. En vårdnadshavare får aldrig ensam fatta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, med undantag för om barnets bästa verkligen kräver det, 6 kap. 13 § FB. Detta innebär att din f.d. sambo inte har rätt att flytta 60 mil från sin son samt kan kräva att du ska ta allt ansvar för er son. Detta är alltså ett beslut som ska fattas av er gemensamt som huvudregel.

Eftersom ni båda har vårdnaden av er son har ni båda ett ansvar för att se till att barnet får god uppfostran, trygghet och god omvårdnad. Som vårdnadshavare ska ni även se till att barnet har goda personliga förhållanden och får tillräcklig försörjning och utbildning, 6 kap. 1 § och 2 § FB. Detta är ett ansvar som åligger er som vårdnadshavare gemensamt. Ni har även ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses så gott det går, vilket ställer ytterligare krav på er som vårdnadshavare i samband med flytten, 6 kap. 15 § FB.

Din f.d. sambo får vända sig till rätten
Om det är så att din f.d. sambo vill få ändring gällande vårdanden av er son får han vända sig till rätten som får besluta om vårdnaden ska kvarstå som gemensam eller om vårdnaden ska övergå till en av er, 6 kap. 5 § FB. Det är alltså ett beslut som ska fattas av rätten utifrån vad som är bäst för barnet. Ni kan även avtala om hur vårdnaden ska se ut genom ett skriftligt avtal som i så fall måste godkännas av socialnämnden, 6 kap. 6 § FB.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”