Kan man vara sambo fastän man är under 18 år?

Hej!

Kan 2 personer under 18 bli sambo? Frågar eftersom en elev från Syrien undrade om man ej kan kringgå 18-årsgränsen för giftermål och vara sambo och då endast gift enligt muslimsk lag!

Med vänlig hälsning,Eva

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om sambor finns i Sambolagen (SL). Det finns inget krav på att två personer ska vara 18 år för att de ska räknas som sambor. Exempelvis kan man se att två personer under 18 år kan skriva samboavtal (9§ 2 stycket SL). För att man ska räknas som sambor krävs dock att man uppfyller vissa krav. För att räknas som sambor krävs att det är:

två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1§ SL).

Att man kan vara sambor fastän man inte har fyllt 18 år innebär dock inte att man kringgår 18-årsgränsen för giftermål enligt svensk rätt. Att vara gift och att vara sambo är rent juridiskt två helt olika saker som aktualiserar helt olika typer av regler, där reglerna som gäller gifta makar innebär ett mycket större skydd än vad som gäller för sambor. Regler om hur det är att vara gift finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Sammanfattningsvis kan man vara sambo fastän man inte fyllt 18 år, men det innebär inte att man kringgår 18-årsgränsen för giftermål.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning